Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Prirodne supstance u ekološki prihvatljivim proizvodima - NATBIOPREP

Enzimi i bilje u službi zdravlja kože

Projekat NATBIOPREP razvija inovativne proizvode na bazi enzima i bilja za: (1) prevenciju oštećenja zdrave kože i (2) prevenciju i tretman infekcija kod već oštećene kože.

Zagađenje je realnost savremenog života i utiče na svakog pojedinca. Koža, najveći ljudski organ, je prva linija odbrane od aerozagađenja, štetnog delovanja sunčevog ultraljubičastog (UV) zračenja i patogenih mikroorganizama.

Aerozagađenje i sunčevo zračenje

Usled prekomernog izlaganja kože aerozagađenju i sunčevom zračenju nastaju reaktivne kiseonične vrste (eng. ROS), uzročnici oksidativnog stresa i oštećenja u ćelijama kože. Kao posledica izloženosti UV zračenju dolazi i do prekomerne sinteze pigmenta melanina koji je prisutan u različitim poremećajima kože kao što su melazma, fleke, pege, efelide i melanoderma.

Infekcije

Različita oštećenja dovode dublje slojeve kože u kontakt sa patogenim mikroorganizmima iz spoljašnje sredine. U slučaju oslabljenog imuniteta ili specifičnih stanja kao što je dijabetes, površinske rane ispoljavaju su sklonije infekcijama, zapaljenskim procesima i težem zarastanju usled čega mogu preći u hronično stanje.

NATBIOPREP rešenja

Zaštita od aerozagađenja i sunčevog zračenja

Za mnoga jedinjenja biljnog porekla dokazano je da imaju antioksidativnu aktivnost i da ostvaruju efikasnu zaštitu od UV zračenja, smanjuju hiperpigmentaciju kože, odnosno sprečavaju sintezu pigmenta melanina. Sa druge strane, različiti enzimi imaju sposobnost sprečavanja, odnosno uklanjanja posledica UV zračenja i aerozagađenja, budući da poseduju visok potencijal za neutralizaciju i uklanjanje ROS-ova, kao i za razgradnju prekomerno sintetisanog melanina u ćelijama kože. Kombinovanom primenom biljnih ekstrakata i enzima u jednom preparatu postiže se višestruko dejstvo – zaštita kože od aerozagađenja i UV zračenja, uz prevenciju ili uklanjanje hiperpigmentacije.

Prevencija i tretman
infekcije

Brojni biljni ekstrakti pokazuju antibakterijsko dejstvo sa sličnim mehanizmom delovanja kao i antibiotici, dok određeni enzimi mogu da smanje patogena svojstva bakterija. NATBIOPREP inovativna formulacija koja će sadržati biljni ekstrakt i odabrani enzim koristiće se za sprečavanje infekcije oštećene kože i moguće komplikacije. Ovaj topikalni preparat može se koristiti preventivno, bez rizika od razvoja rezistencije. U tretmanu inficirane kože može se koristiti zajedno sa antibioticima, poboljšavajući efikasnost terapije.

Tehnologija

NATBIOPREP razvija rešenja zasnovana na kombinaciji prečišćenih enzima poreklom iz korisnih sredinskih bakterija i natkritičnih ekstrakata lekovitog bilja koji su biokompatibilni, netoksični i potiču iz obnovljivih izvora. Ove napredne tehnologije daće proizvode sa sinergističkim efektom u zaštiti kože. Topikalne formulacije sa produženim dejstvom omogućiće stabilno delovanje enzima i postepeno oslobađanje biljnih ekstrakata.

Konzorcijum

Konzorcijum iz Srbije čine četiri naučnoistraživačke institucije: Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu (IMGGI), rukovodeća institucija sa ekspertizom u oblasti molekularne biologije i molekularne genetike, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” (IPLB), Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu (TMF) i njegov Inovacioni centar (IC TMF) i Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu (MF). Konzorcijum razvija rešenja i prototipove proizvoda koji su usmereni ka krajnjem korisniku – petom članu konzorcijuma kompaniji, Swiss Nature koja stremi da postane vodeća kompanija u proizvodnji inovativnih, prirodnih, kvalitetnih i klinički testiranih farmaceutskih proizvoda koji su u skladu sa načinom života ljudi posvećenih očuvanju zdravlja i razvoju zdravih navika.

NATBIOPREP je deo većeg međunarodnog R&D projekta koji se bavi različitim primenama tehnologije nadkritične ekstrakcije, a pored srpskog konzorcijuma uključuje i institucije i kompanije iz dve zemlje – Poljske (Lukasievič istraživačka mreža – Institut novih hemijskih sinteza i kompanija Hortulanus) i Ukrajine (Nacionalni politehnički univerzitet u Lavovu, Nacionalni šumarski univerzitet Ukrajine i kompanija Oliferčuk).

Tim

NATBIOPREP projekta čine stručnjaci iz oblasti molekularne mikrobiologije, farmacije i tehnologije.

  • Učesniк iz IPLB: dr Vanja Tadić

  • Učesnici sa TMF: dr Koviljka Asanović, dr Svetolik Maksimović i Slobodan Petrović prof. u penziji

  • Učesnici sa MF: dr Ivana Nešić, dr Jelena Živković, dr Marija Tasić-Kostov

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET