Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Doktorske studije

Jedan od glavnih interesa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je obezbeđivanje intelektualnih okvira za razvoj visokoobrazovanih i kreativnih mladih naučnika u oblastima molekularne biologije, molekularne genetike i biotehnologije, od kojih se očekuje da u budućnosti preuzmu vodeće pozicije u naučnim istraživanjima i nastavi i da pomere granice saznanja. Shodno tome, IMGGI je postao članica Univerziteta u Beogradu 2005. godine, čime je i formalno ozvaničena dugogodišnja obrazovna aktivnost Instituta, koja se do tada ostvarivala kroz eksperimentalnu i teorijsku izradu diplomskih radova, magistarskih i master radova, i doktorskih disertacija.

Istraživači IMGGI trenutno su uključeni u izvođenje predmeta na doktorskim studijama na 4 fakulteta.

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Molekularni mehanizmi interakcije mikroorganizam-domaćin – dr Jovanka Lukić, dr Jelena Đokić, dr Miroslav Dinić
Statistička i bioinformatička analiza genetičkih podataka – dr Ivana Morić
Genska i ćelijska terapija sa farmakogenomikom – dr Sonja Pavlović (rukovodilac predmeta), dr Nataša Tošić, dr Branka Zukić
Akademske veštine – dr Aleksandra Nikolić
R u analizi bioloških podataka – dr Jelena Karanović
Metodološki pristupi u molekularnoj biologiji – dr Marija Mojsin, dr Marija Švirtlih, dr Danijela Stanisavljević Ninković, dr Snežana Kojić
Molekularna biologija gena – dr Milena Stevanović, dr Andrijana Lazić, dr Marija Mojsin
Molekularna genetika bolesti čoveka – dr Milena Stevanović
Molekularna biologija ćelije – dr Snežana Kojić, dr Jovana Jasnić
Molekularna biologija gena – dr Snežana Kojić, dr Jovana Jasnić
Geni i bolesti čoveka – dr Maja Stojiljković (rukovodilac predmeta)

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Mikrobiologija – dr Miroslav Dinić

Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Osnove i primene oslikavanja MALDI masenom spektrometrijom – dr Marija Vidović

Medicinski fakultet u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH

Laboratorijska medicina u funkciji kliničkih israživanja - dr Jelena Đokić, dr Miroslav Dinić

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET