Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Otvorene pozicije

Student master studija za 2024/2025

Grupa za molekularnu biologiju biljaka

Kontakt: Dejana Milić & dr Marija Vidović, dmilic@imgge.bg.ac.rs; mvidovic@imgge.bg.ac.rs 

Datum objavljivanja: 2. 7. 2024. 

Grupa za molekularnu biologiju biljaka traži master studenta za izradu teze vezane za metabolizam mikroelemenata u različitim tkivima panaširanih biljaka. Izrada teze obuhvatiće primenu molekularnih i biohemijskih metoda.

Rok za prijavljivanje je 1. 8. 2024.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET