Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Biobanke

Biobanka IMGGI predstavlja kolekciju uzoraka tkiva pacijenata obolelih od različitih bolesti, sa akcentom na retkim bolestima.

Njeno postojanje predstavlja osnovni resurs za širok spektar biomedicinskih istraživanja sa namerom poboljšanja prevencije, dijagnostike i lečenja bolesti.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET