Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Novi koncept za lečenje bolesti skladištenja glikogena Ib i dijabetes melitusa tipa 2: jedinjenja malih molekula koja mogu da podese nivo glukoze kroz vezivanje glukoza-6-fospat translokaze (GlucoAdjust)

Cilj GlucoAdjust projekta je rešavanje zdravstvenih izazova važnih za društvo. Projekat se bavi otkrivanjem novih tretmana za jednu retku bolest – glikogenozu Ib (GSD Ib) i jednu čestu bolest - dijabetes melitus tip 2 (DM tip 2). Projekat predlaže potpuno novi koncept koji je zasnovan na identifikaciji malih hemijskih jedinjenja koja mogu direktno da se vežu za glukozo-6-fosfat translokazu (G6PT) i tako fino regulišu nivo glukoze. Interdisciplinarni međunarodni tim će analizirati veliku biblioteku malih hemijskih jedinjenja kombinujući in silico i in vitro pristupe u cilju identifikacije onih jedinjenja koja se direktno vezuju za G6PT. Mala hemijska jedinjenja sposobna da stabilizuju G6PT, poboljšaju njegovu funkciju i tako koriguju hipoglikemiju, su potencijalni lekovi za GSD Ib. Sa druge strane, jedinjenja sposobna da inhibiraju G6PT mogu da se koriste za izazivanje hipoglikemije u lečenju DM tipa 2. Efekti malih hemijskih jedinjenja će biti testirani in vitro, i to na modelu humanih hepatocita poreklom od pacijenata sa GSD Ib i DM tip 2. Model hepatocita poreklom od pacijenta sa GSD Ib će biti upotrebljen da se po prvi put analizira kompletan transkriptom što će doprineti razumevanju molekularnih procesa poremećenih usled nefunkcionalnosti G6PT. Ovo će omogućiti određivanje RNK profila GSD Ib koji će zatim biti korišćen za procenu efekta malih hemijskih jedinjenja. Da bi se mogli smatrati specifičnim efikasnim lekom, mala hemijska jedinjenja bi trebala RNK profil GSD Ib da vrate u normalu. U slučaju DM tipa 2, efikasna mala hemijska jedinjenja bi trebala da dovedu do blage inhibicije G6PT koja ne dovodi do razvoja GSD Ib fenotipa. Dakle, u ovom projektu je predložen revolucionarni koncept u kome se retka bolest GSD Ib koristi kao model hipoglikemije za bolju optimizaciju tretmana DM tip 2. GlucoAdjust predviđa inovativne rezultate sa potencijalom da se dalje razviju u lekove koji mogu da poboljšaju život ljudi sa GSD Ib i DM tip 2 širom sveta.

Partneri

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET