Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Transformacija Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo – IMGGI

Uvod

Projekat Akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (Projekat SAIGE)

Sa namerom da se održi izvrsnost u nauci, kao i da se kroz jačanje Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) obezbedi dugoročan kvalitet naučnog istraživanja, Institut je započeo proces transformacije kroz projekat Akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Srbiji(Projekat SAIGE), broj Ugovora o zajmu: IBRD 90290YF, usvojen Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu(„Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 3/20), a u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanju(“Službeni glasnik RS“, broj 49/2019). Puna podrška se pruža preko Jedinice za upravljanje projektom SAIGE.

Cilj SAIGE projekta je da unapredi kako (i) značaj i izvrsnost naučnog istraživanja, tako i (ii) inovativno preduzetništvo i pristup finansijama za rast preduzetništva, kao način doprinosa rastu i konkurentnosti Srbije. Značaj istraživanja se se ogleda u potencijalu rezultata istraživanja da se komercijalizuju na tržištu i da na taj način doprinose privredi, dok se izvrsnost ogleda u međunarodno priznatom kvalitetu istraživanja.

Projekat ima tri sastavna dela:

(1) Reforma istraživačkog sektora;

(2) Akceleracija preduzetništva;

(3) Implementacija projekta, monitoring, izgradnja kapaciteta. 

Transformacija IMGGI

Plan transformacije je zasnovan na eksternoj proceni IMGGI. Cilj mu je da IMGGI pretvori u regionalni centar izvrsnosti koji radi u skladu sa sličnim metodama i načelima kao i vodeće ustanove za istraživanje, razvoj i inovacije u EU i da pruži znatno veću ekonomsku i društvenu vrednost Srbiji. Implementacijom ovog plana, IMGGI će (a) usvojiti najbolje prakse u oblasti I&R i upravljanju inovacijama, (b) prikupiti raznovrsna i visokokvalitetna sredstva za I&R i inovacije iz nacionalnih i izvora EU, i (c) identifikovati i investirati u razvoj strateških ciljeva nauke i tehnologije visoke vrednosti i srodnih inicijativa koje stvaraju značajne ekonomske rezultate i uticaj na društvo.

Plan transformacije će, takođe, voditi IMGGI da usvoji snažan i dinamičan organizacioni radni okvir i kulturu, efikasnu korporativnu strategiju, mehanizme i alate, resursno efikasne infrastrukturne operacije, kao i dobro uspostavljena partnerstva sa zainteresovanim stranama u lokalnim i nacionalnim istraživačkim i inovativnim ekosistemima, kao i u okviru evropskog istraživačkog prostora.

Kao javna ustanova za istraživanje, razvoj i inovacije, uspeh IMGGI u velikoj meri zavisi od kvaliteta i efektivnosti nacionalnih politika, političkih instrumenata i zakonodavnog okvira u Srbiji. IMGGI će aktivno sarađivati sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja(MPNTR) i drugim ustanovama za istraživanje, razvoj i inovacije na stvaranju uslova potrebnih za postizanje istraživačke izvrsnosti, inovacija visoke vrednosti i njihov transfer u privredu i društvo. Važno je da napore IMGGI na institucionalnom nivou podržava Vlada Srbije i da se učine neophodna poboljšanja u zakonodavnom i političkom okviru za punu primenu ovog plana. 

 1. Cilj 

Ovaj dokument predstavlja mapu puta transformacije IMGGI zasnovanu na nalazima i preporukama eksterne procene. Zajednički su ga pripremili IMGGI i kompanija INOMER kao zastupnik Svetske Banke.

Ovim planom IMGGI kreće u transformaciju kako bi postao regionalni centar izvrsnosti, povećao svoj značaj i uticaj u Srbiji i postao aktivan član evropskog istraživačkog i inovacionog ekosistema. Ovaj dokument trasira proces transformacije u dve faze: kratkoročna (do 3 godine); duži rok(posle 3. godine).

Ovaj plan transformacije treba da bude živi dokument koji će se vremenom razvijati i prilagođavati kontekstualnim promenama. 

 1. Vizija transformacije IMGGI 

Rukovodstvo i osoblje IMGGI razvili su i dogovorili sledeću izjavu o viziji koja će ih voditi kroz put transformacije:

IZAZOV JE NAŠA MOTIVACIJA! 

Mi ćemo postati visoko vrednovana, vodeća regionalna institucija koja je globalno prepoznata po kvalitetu nauke i inovacija u poljima biomedicinskih nauka i biotehnologije. Naša želja za uspehom je vođena vrhunskim i najsavremenijim istraživanjima baziranim na kulturi širenja znanja, inovacija i izvrsnosti.

Mi smo mesto gde znatiželjni i talentovani istraživači oblikuju budućnost društva u kojem žive kroz kreativne ideje, značajna otkrića koja predstavljaju proboj u nauci i prenosom multidisciplinarne duboke tehnologije u zdravstvo, zaštitu životne sredine, industriju i privredu, za bolji život svih nas.

 1. Načela transformacije 

Načela koja oblikuju transformacioni plan IMGGI su sledeći:

 • Rukovodstvo IMGGI je veoma posvećeno transformaciji IMGGI u uticajan institut i posvećeni su proaktivnom i kolektivnom vođenju promena.

 • Transformacija je moguća samo uz aktivno angažovanje i učešće osoblja IMGGI na svim nivoima. Utoliko, transformacija IMGGI stavlja osoblje u centar procesa promene i obezbeđuje direktnu i jasnu komunikaciju pri svakom koraku putovanja.

 • Vizija transformacije je krajnji cilj koji treba postići za 10 godina kroz rigoroznu implementaciju plana iznesenog u ovom dokumentu.

 • Potpuna transformacija nije moguća bez unapređenja srpske I&R i inovacione politike i zakonodavnog okvira. Stoga će rukovodstvo IMGGI proaktivno raditi sa MPNTR na stvaranju nacionalnog okvira koji vodi promenama i podržava rast, slično kao u EU.

 • Uzimajući u obzir međuzavisnost između uspešnosti IRI i uspešnosti srpskog ekosistema I&R i inovacija, za uspešnu transformaciju, IMGGI će proaktivno ulagati u jačanje svojih veza sa svim tipovima zainteresovanih strana u ekosistemu od početka procesa. U ovom procesu, bliska saradnja i komunikacija sa drugim ustanovama za istraživanje, razvoj i inovacije koje sprovode svoje planove transformacije biće posebno važni i biće im dati visoki prioritet.

 • Uspešna transformacija zahteva adekvatne resurse. U tom cilju, rukovodstvo IMGGI će obezbediti da se prikupi dovoljna količina sredstava iz nacionalnih i međunarodnih izvora, i da se postojeći resursi Instituta koriste efikasno prilikom sprovođenja ovog plana.

 • Ako budu odobreni, sredstva, koja će obezbediti MPNTR iz projekta SAIGE, finansiranog od strane Svetske banke, će se efikasno koristiti kako bi se obezbedilo da transformacija dovede do željenih rezultata i da IMGGI ostvari svoju viziju transformacije.

 • Ova transformaciona načela su u skladu sa kratkoročnom i dugoročnom strategijom transfera nauke, tehnologije i razvoja IMGGI, i u skladu sa Vladinom strateškom orijentacijom ka razvoju biomedicine i biotehnologije u Srbiji. Naime, postoji strateška odluka da se okupe ključni igrači u oblasti biomedicine i biotehnologije (IMGGI, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković", Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak'', UB Biološki fakultet, UB Farmaceutski fakultet, centar za inkubaciju i akceleraciju inovacija, biotehnološke kompanije i industrija) u Srbiji u okviru “BIO4 kampusa: biomedicina, biotehnologija, biodiverzitet i bioinformatika”. BIO4 kampus će biti pokretačka snaga za uspostavljanje funkcionalnog cevovoda duboke tehnologije i pozicioniranje Srbije na globalnoj naučnoj i ekonomskoj sceni zasnovanoj na znanju.

MIS IMGGI i MSO IMGGI

U želji da ubrza proces efikasne transformacije, IMGGI je angažovao određen broj različitih međunarodnih eksperata. Dva najvažnija savetodavna tela su Međunarodni institucionalni savetnik (MIS) i Međunarodni savetodavni odbor (MSO)

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET