Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Istorijat

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), nekadašnji Centar za genetičko inženjerstvo, osnovan je 1986. godine odlukom Pripremnog komiteta za osnivanje Međunarodnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (International Centre for Molecular Genetic Engineering and Biotehnology - ICGEB) u Nju Delhiju. IMGGI je među prvima stekao status pridruženog centra ICGEB-a i uključen je u sve aktivnosti ove međunarodne organizacije.

IMGGI je osnovan sa idejom da se intenzivira razvijanje molekularne biologije i molekularne genetike kao i da se fundamentalna istraživanja dalje primene u praksi. 

IMGGI ima saradnju sa mnogim institutima u regionu, kao i sa zemljama članicama ICGEB-a. Od 1998. godine IMGGI se nalazi u novoj zgradi na površini od 2400 m2 i raspolaže najsavremenijom opremom neophodnom za sofisticirane eksperimentalne manipulacije genetičkog inženjerstva.

Odlukom Vlade Republike Srbije 05 No. 022-1183/2007 od 1. marta 2007. godine, IMGGI postaje državni institut.

Direktori IMGGI:

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET