Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Saradnja sa industrijom

IMGGI je prepoznao značaj saradnje nauke i industrije kao i tehnološkog transfera za dalji razvoj biomedicine i biotehnologije. Ova vrsta saradnje dovela je do nastanka disruptivnih tehnologija, bioloških lekova i inovativnih tretmana, zelenih tehnologija koje su uticale pozitivno na naše zdravlje, zaštitu životne sredine, energetiku. Naša ideja je uspostavljanje dugoročne saradnje sa domaćim i stranim kompanijama kako bi se naša eskpertiza primenila u rešavanjima izazova, razvoju novih ili unapređenju postojećih proizvoda i usluga i proširenju portfolia patenata i iskustava sa partnerima iz privatnog sektora.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET