Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Exploring Bacterial OMV
(Outer Membrane Vesicles)-sRNAs Mediated
Interkingdom Communication with Plants and Fungi

Uloga malih ekstracelularnih RNК (sRNA) u komunikaciji između mikroorganizama i njihovih eukariotskih domaćina otkrivena je
nedavno. Ekstracelularne vezikule (EV) su značajan put isporuke sRNA, čime se reguliše ekspresija gena u ćeliji primaocu.
Interakcije ovog tipa su pokazane između gljiva i biljaka, kao i bakterija i životinja, ali se malo zna o komunikaciji posredovanoj
sRNA između bakterija i biljaka ili gljiva.

Ovaj projekat ima za cilj proučavanje uloge sRNA iz vezikula poreklom od spoljašnje membrane bakterija koje podstiču rast
biljaka (Outer Membrane Vesicles OMV, (OMV)) u prirodnoj komunikaciji sa biljkama (Arabidopsis thaliana) i fitopatogenim
gljivama (Botrytis cinerea). Pored toga, istražićemo sposobnost inženjerisanih OMV-sRNA da modulišu ekspresiju gena gljiva,
kao sredstvo za suzbijanje gljivičnih bolesti biljaka.

Glavni očekivani rezultati su: vizuelizacija isporuke OMV sadržaja u recipijentne ćelije, otkrivanje kriterijuma selekcije za
pakovanje sRNA u OMV i istraživanje regulacije gena domaćina posredstvom sRNA iz OMV (OMV-sRNA). Dobijeni rezultati
mogu imati značajan uticaj na mnoga polja istraživanja, od poljoprivrede do medicine. Projekat će istražiti i potencijal za
korišćenje inženjerisanih OMV-sRNA za modulaciju fiziologije gljiva i biljaka, podstičući dalje studije ka primeni ovog procesa
u biokontroli fitopatogenih gljiva.

NOVOSTI

Poziv  za podnošenje prijava
COST akcija CA20110 pod nazivom “Komunikacija između carstava putem RNK: novi mehanizmi i strategije u kontroli patogena”
sa zadovoljstvom najavljuje da je otvoren prvi poziv za Kratkotrajne naučne misije (STSM) kao i Stipendije za prisustvo konferencijama
za inkluzivne zemlje (ITC).
STSM poziv: bit.ly/STSM-2022
ITC poziv: bit.ly/ITC-2022

LINKOVI

COST Akcija CA20110
FOND za NAUKU Republike Srbije

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET