Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Sektor za obrazovanje

RUKOVODILAC SEKTORA

Isidora Petrović, viši naučni saradnik
isidorapetrovic@imgge.bg.ac.rs
Tel: +381 65 3976212
Vojvode Stepe 444a
11042 Beograd 152
Srbija

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET