Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

BIO4

BIO4 kampus (BIO4 = biomedicina, biotehnologija, biodiverzitet i bioinformatika) je zamišljen kao pokretačka snaga za funkcionalno povezivanje savremenih tehnologija i pozicioniranje Srbije na globalnoj naučnoj i ekonomskoj sceni zasnovanoj na znanju. IMGGI će biti jedan od ključnih nosilaca aktivnosti u BIO4 kampusu, koji će predstavljati idealan inovacioni ekosistem za multidisciplinarnu grupu institucija koju će okupiti.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET