Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Humani materijal

IMGGI poseduje kolekciju uzoraka tkiva pacijenata obolelih od različitih bolesti koja predstavlja osnovni resurs za širok spektar biomedicinskih istraživanja sa namerom poboljšanja prevencije, dijagnostike i lečenja bolesti.

U sklopu kolekcije se nalazi 5000 uzoraka pacijenata sa trombotičkim poremećajima, 3000 uzoraka pacijenata sa različitim tipovima leukemije i 1000 uzoraka pacijenata obolelih od retkih bolesti i članova njihovih porodica, kao i manje serije uzoraka za razna druga oboljenja.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET