Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Tekući projekti

Međunarodni projekti / Projekti Evropske komisije

Nacionalni projekti / Projekti Fonda za nauku - program PROMIS

Nacionalni projekti / Projekti Fonda za nauku - program PRISMA

Nacionalni projekti / Projekti Fonda za nauku - Program IDEJE


Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET