Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Centar za industrijsku biotehnologiju

Centar za industrijsku biotehnologiju je opremljen za različite biotehnološke istraživačke aktivnosti i primene kao što su: analiza i procena izvora ugljenika i hranljivih materija za rast bakterija, optimizacija rasta mikroorganizama, izolacija i karakterizacija proizvoda fermentacije, pretvaranje otpada u bioplastiku, ekspresija rekombinantnih proteina, razvoj enzima i usmerenu mutagenezu, bioformulacije, razvoj biokatalizatora i biokatalitičke reakcije.

U okviru ovog centra dostupna je sledeća oprema:

  • Bioreaktor EDF-5.4_1 (Biotehniskais centrs, Letonija)

  • Sistem Duetz (EnzyScreen BV, Holandija)

  • Liofilizator Alpha 1-2 LDplus (Martin Christ, Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Nemačka)

  • Rotacioni vakuum uparivač BÜCHI Rotavapor R-300 (BÜCHI Labortechnik AG, Švajcarska)

  • Gravitaciona hromatografija na stubu (Sigma Aldrich, Nemačka)

  • Tečna hromatografija visokih performansi – masena spektrometrija (HPLC–MS) Thermo Scientific Ultimate 3000 sa UV detektorom UltiMate 3000 DAD i masenim detektorom TSK Fortis sa OptaMak NG Source, OPTON-30426 SV (Thermo Scientific, SAD)

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET