Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Program biologije i hemije za srednjoškolce

Program je namenjen učenicima od 1. do 4. razreda gimnazija i srednjih stručnih škola koji paralelno sa redovnom nastavom žele da steknu dodatna znanja i da se upoznaju sa naučno-istraživačkim radom u oblasti prirodnih nauka. IMGGI je ovaj program ustanovio 2011. godine u saradnji sa Regionalnim centrom za talente Beograd 2 sa ciljem da potencijalne buduće studente bioloških, hemijskih i srodnih fakulteta upozna sa savremenim multidisciplinarnim pristupom u ovoj oblasti istraživanja. Sadržaji u sklopu programa se realizuju tokom trajanja školske godine. 

Sadržaji i aktivnosti koji se realizuju u okviru programa su:

  • Obrada aktuelnih tema iz oblasti prirodnih nauka kroz predavanja u IMGGI i drugim naučnim i kulturnim ustanovama;

  • Upoznavanje sa savremenom metodologijom koja se koristi u biologiji i hemiji kroz demonstracione vežbe u IMGGI i prilikom poseta institutima i fakultetima;

  • Savladavanje akademskih veština i praktičnih aspekata naučno-istraživačkog rada (čitanje i pisanje sažetaka i radova, planiranje istraživačkih projekata, obrada rezultata, prezentovanje radova);

  • Usvajanje naučnog metoda i razvoj kritičkog mišljenja rešavanjem istraživačkih zadataka i izradom mini-projekata kroz interaktivne radionice i rad u grupama;

  • Učešće u organizaciji i realizaciji naučno-popularnih manifestacija i angažovanje polaznika u svojstvu demonstratora i volontera.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET