Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Noć istraživača

Cilj manifestacije Noć istraživača je da posetiocima svih uzrasta omogući druženje sa naučnicima i približi im nauku kao deo svakodnevnog života.

IMGGI organizuje ovu manifestaciju u sklopu projekata pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

Od 2022. godine u sklopu projekta Noć istraživača IMGGI realizuje aktivnost "Istraživači u školama".

23. septembar 2011.

Projekat: RENIFEVER 287432

Partner: Centar za promociju nauke i umetnosti

Rukovodilac: Dr Sonja Pavlović

28. septembar 2012.

Projekat: SCIMFONICOM 316471

Partneri: Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” i Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac: Dr Aleksandra Nikolić

27. septembar 2013.

Projekat: SCIMFONICOM 2.013 609724

Partneri: Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” i Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac: Dr Aleksandra Nikolić

26.septembar 2014.
27.septembar 2015.

Projekat: SCIMFONICOM 2014-2015 633376

Partneri: Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” i Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac: Dr Bojana Banović

30.septembar 2016.
31.septembar 2017.

Projekat: SCIMFONICOM 2016-2017 722473

Partneri: Fakultet za fizičku hemiju, Biološki fakultet i Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac: Dr Sanja Jeremić

28.septembar 2018.
27.septembar 2019.

Projekat: SCIMFONICOM 2018-2019 818747

Partner: Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac: Dr Aleksandra Divac Rankov

27.novembar 2020.

Projekat: SCIMFONICOM 2020 955327

Rukovodilac: Dr Biljana Šljukić, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Koordinator za IMGGI: Dr Milena Ugrin

24. i 25. septembar 2021.

Projekat: SCIMFONICOM 20.21 101036131

Rukovodilac: Dr Biljana Šljukić, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Koordinator za IMGGI: Dr Milena Ugrin

23. i 24. septembar 2022.
29. i 30. septembar 2023.

Projekat: ScienceSCool 101061631

Rukovodilac: Dr Biljana Šljukić, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Koordinator za IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET