Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Mala škola DNKlogije

„Mala škola DNKlogije“ je program popularizacije nauke u Srbiji čija je realizacija otpočela 2009. godine i kontinuirano se odvija do danas. Programom je do sada obuhvaćeno više hiljada dece i mnoga mesta u unutrašnjosti. Program se realizuje se kroz dva vida aktivnosti: Putujuća laboratorija i Radionica. Obe aktivnosti obuhvataju „uradi sam“ eksperimente i prezentaciju najnovijih otkrića molekularne biologije i biomedicine na popularan način. Putujuća laboratorija je namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola, deci u predškolskim ustanovama, bolnicama i specijalizovanim ustanovama. Radionica je namenjena učenicima srednjih škola, profesorima biologije i opštoj populaciji. 

Za vreme pandemije KOVID-19 „Mala škola DNKlogije“ se privremeno preselila u on line prostor.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET