Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Prevencija i iskorenjivanje hroničnih rana osoba sa dijabetesom - pacijenti priskaču u pomoć

U Srbiji ima približno 700.000 ljudi sa dijabetesom, a oko 375.000 slučajeva je nedijagnostikovano. Hronične rane su česta komplikacija dijabetesa koja se javlja kod 25% osoba sa ovom bolešću. Hroničnost rana je odgovorna za 60% netraumatskih amputacija udova i pripisuje se kontinuiranom prisustvu bakterijske infekcije. Trenutni tretman hroničnih rana uključuje hirurško uklanjanje inficiranog tkiva i primenu lokalnih antimikrobnih sredstava. Međutim, ovi pristupi su neefikasni u više od 60% slučajeva. Ovo je posledica nedostatka informacije o tome kako određeni način života doprinosi održavanju infekcija u hroničnim ranama i koji mikroorganizmi izazivaju hronične infekcije. Životni stilovi koji mogu doprineti razvoju rana uključuju prekomernu upotrebu antibiotika, pušenje ili ishranu specifičnu za kulturu. Većina medicinskih protokola ne uključuje identifikaciju infektivnih agenasa pre početka lečenja.
Jedini način za rešavanje ovih pitanja je kroz aktivno angažovanje osoba sa dijabetesom u istraživanju. Projekat će koristiti sinergiju osoba sa dijabetesom, zdravstvenih radnika i istraživača kako bi se identifikovali faktori koji doprinose nastanku i hroničnosti rana kod osoba sa dijabetesom. Građani iz ove osetljive grupe će biti obučeni za rad na prikupljanju podataka i komunikaciji rezultata. Rezultati projekta će poboljšati kvalitet života, povećati ličnu delotvornost obolelih, podići svest o problemu hroničnih rana, ubrzati istraživanje u pravcu razvoja efikasnije terapije i nastojati da se promene uputstva za lečenje.

Tim projekta

Tim projekta čine tri institucije:

  • Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu (IMGGI), rukovodeća institucija sa ekspertizom u oblasti molekularne biologije i molekularne genetike
  • Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, sa ekspertizom u sagledavanju etopatogenetskih faktora rizika dijabetesa i tretmanu i prevenciji hroničnih komplikacija u dijabetesu
  • Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda ”Plavi krug” sa ekspertizom u građanskim akcijama usmerenim ka podizanju kvaliteta života osoba sa dijabetesom na svim nivoima
Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET