Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

38 godina IMGGI

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) je osnovan 1986. godine sa idejom da se intenzivira razvijanje molekularne biologije i molekularne genetike, kao i da se fundamentalna istraživanja primene u praksi. Danas je vodeća srpska istraživačka institucija u oblasti molekularne genetike koja zapošljava više od 150 naučnika angažovanih na projektima u oblastima humane, biljne i molekularne genetike mikroorganizama.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET