Upotreba bakteriofaga i fagnih enzima u borbi protiv ćelija Acinetobacter baumannii u biofilmu

Principal Investigator: Dr Goran Vukotic, Faculty of Biology University of Belgrade

Acinetobacter baumannii predstavlja jednu od najopasnijih patogenih bakterija za koju je, prema poslednjem izveštaju svetske zdravstvene organizacije, razvoj novih lekova označen kao prioritet. A. baumannii je čest uzrok bolničkih infekcija, koje su u porastu u celom svetu, pri čemu mediteranske zemlje (uključujući Italiju i Srbiju) imaju izuzetno visoke učestalosti višestruko rezistentnih izolata. Osim toga, sposobnost sojeva A. baumannii da formiraju biofilmove na biotičkim i abiotičkim podlogama odlikuje većinu kliničkih izolata i ima značajnu ulogu u njihovom opstajanju i relapsu infekcija s obzirom da je tretman biofilmova višestruko rezistentnih ćelija A. baumannii praktično nemoguć korišćenjem standardnih terapija.

U poslednjoj deceniji, fagi kao prirodni virusi bakterija, ponovo su zaokupili pažnju naučnika kao mogući kandidati za borbu protiv višestruko rezistentnih bakterija. Osnove za terapiju fagima sastoje se u tome što su  fagi izuzetno specifični prema bakterijama koje inficiraju a karakteriše ih i sposobnost naglog umnožavanja na račun bakterija koje ubijaju, posledično uvećavajući svoj broj in situ - tj. tačno na mestu infekcije. Glavnu ulogu u ovom procesu imaju lizini – fagni proteini koji vrše razgradnju ćelijskog zida bakterija, čime dovode do pucanja i smrti bakterijskih ćelija. Osim lizina neki fagi proizvode i depolimeraze, enzime koji razgrađuju matriks biofilma i izlažu ćelije u dubljim slojevima napadu bakteriofaga.

Glavni cilj projekta je da se ispita sposobnost novih litičkih faga i/ili njihovih enzima, da ubiju višestruko rezistentne ćelije A. baumannii u biofilmu, kako samostalno tako i u kombinaciji sa antibioticima. U okviru projekta biće detaljno okarakterisani novi litički bakteriofagi (sekvenciranje genoma, parametri životnog ciklusa, TEM), a  njihovi proteini od interesa će biti klonirani eksprimirani, i prečišćeni.

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.