Kovalentna modifikacija ugljeničnih materijala pomoću enzima

Rukovodilac: Dr Aleksandra Mitrović, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Grafen se sastoji od atoma ugljenika, koji su među sobom kovalentno povezani tako da grade kristalnu rešetku u obliku saća. Tanki listovi ovog materijala se u kristalnoj rešetki povezuju čineći grafen najtanjim, a istovremeno najjačim materijalom (200 puta jači od čelika), koji jednako dobro provodi i struju i toplotu. Funkcionalizacija grafena je obećavajući pristup u kontrolisanom inženjeringu, kako bi se poboljšala njegova procesabilnost. Strategija kovalente derivatizacije grafena podrazumeva oštre hemijske uslove, koji na kraju ne obezbeđuju visok stepen funcionalizacije.

Ideja ovog projekta je da se kovalentna modifikacija povšine grafena izvrši upotrebom odgovarajućih enzima. Enzimi poput fenol-oksidaza, lakaza, reduktaza će biti inkubirani sa grafenom koji je prethodno suspendovan u odgovarajućem rastvaraču. Na taj način će se pod veoma blagim uslovima stvarati C-O veze, najpre po ivicama grafenskih slojeva (listića). Primena enzima u procesu kovalentne modfikacije grafena bi omogućila dobijanje derivata na brz i ekološki prihvatljiv način.

Projekat je deo programa „Istraži. Promeni, Pokreni se za nauku”, kојi sprovodi Centar za razvoj liderstva, uz finansijsku podršku kompanije Filip Moris.

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.