Ispitivanje potencijala preparata FlogoSkin u stimulaciji procesa zarastanja rana

Rukovodilac: Dr Isidora Petrović , IMGGI

Uspešnost zarastanja rana zavisi od različitih faktora, uključujući adekvatan odgovor ćelija kože kao i komponenti imunskog sistema. Kada nastane povreda na koži, produkti oštećenog tkiva i bakterija koje žive na njoj stimulišu urođeni imunitet i pokreću lokalnu inflamaciju. Otvorene rane su takođe pogodne za naseljavanje patogenih organizama i razvoj perzistentnih infekcija. Patogene bakterije često formiraju biofilm na otvorenim ranama što povećava otpornost bakterija na antibiotike, sa jedne strane, i na imunski odgovor, sa druge strane, što dovodi do hronične inflamacije. Stoga, postoji stalna potreba za adekvatnim preparatima koji će sprečiti hroničnu infekciju i stimulisati zarastanje rana.

Cilj ovog uslužnog projekta je ispitivanje potencijala preparata FlogoSkin da promoviše zarastanje rana kroz analizu njegovog delovanja na nekoliko ključnih koraka tokom tog procesa: stimulaciju inflamacije kod ćelija keratinocita izloženih preparatu; antimikrobnog dejstva preparata i stimulaciju zarastanja rana in vitro.

Studija treba da pruži informaciju o efikasnosti preparata u stimulaciji zarastanja rana in vitro i da da smernice za unapređenja proizvoda za humanu upotrebu.

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.