Istraživanje

Većina aktivnosti IMGGI je usmerena ka fundamentalnim istraživanjima u oblastima molekularne biologije i molekularne genetike različitih organizama, kao i primeni dobijenih rezultata u biomedicini i biotehnologiji. Posebna pažnja je usmerena ka praćenju svetskih trendova u relevantnim naučnoistraživačkim oblastima i uvođenju najsavremenijih tehnika molekularne biologije i molekularne genetike u cilju analize strukture, funkcije i regulacije ekspresije gena/proteina, kao i organizacije genoma. Istraživanja se odvijaju na različitim model sistemima, prokariotskim (aktinomicete, bakterije mlečne kiseline, klinički relevantni patogeni, izolati iz različitih ekoloških niša, laboratorijski generisani sojevi bakterija) i eukariotskim (materijal humanog porekla, materijal životinjskog porekla, ćelijske linije humanog i životinjskog porekla, zebra ribice, gljive i biljke).

Oblasti

                Humana molekularna genetika

                             Laboratorija za molekularnu biomedicinu

                             Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

                             Laboratorija za molekularnu biologiju

                Molekularna genetika biljaka

                             Laboratorija za biljnu molekularnu biologiju

                Molekularna genetika mikroorganizama

                             Laboratorija za eko-biotehnologiju i razvoj lekova

     Laboratorija za sociomikrobiologiju

                             Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju

     Laboratorija za interakcije probiotika i mikrobiote sa domaćinom

Projekti

Publikacije

Teze

                Doktorske teze

                Magistarske i master teze

                Diplomski radovi

 

1lat

 

2lat

 

3lat

Please publish modules in offcanvas position.