Inovacioni vaučeri

2020 

Sonja Pavlović

Optimizacija metode izolacije stromalne vaskularne frakcije iz adipoznog tkiva za aplikaciju u regenerativnoj medicini 718

Kompanija: Medic invest doo Beograd

2019 

Valentina Đorđеvić

Ispitivanje modifikacija Real-time PCR metode u cilju bržeg i jednostavnijeg izvođenja genetskih analiza

Kompanija: East diagnostics 

Aleksandra Divac Rankov

Testiranje kompatibilnosti različitih protokola za mikroinjektiranje u različitim model sistemima

Kompanija: Alfa Genetics d.o.o.

Isidora Petrović

Ispitivanje potencijala preparata FlogoSkin u stimulaciji procesa zarastanja rana

Kompanija: Velelek 

Goran Vukotić

Detekcija bakteriofaga u proizvodnji jogurta i optimizacija sistema rotacije starter kultura

Kompanija: Mlekara Pančevo 

Branko Tomić

Razvoj idejnog rešenja web portala za multifaktorijalne bolesti

Kompanija: Omnicom Solutions 

Branko Tomić

Laboratorijsko testiranje nove verzije Multiply®-µStrips

Kompanija: Alfatrade enterprise d.o.o. 

Tamara Babić

Optimizacija Dynabeads™ magnetnih kuglica za izdvajanje specifičnih proteina prisutnih u maloj količini

Kompanija: Vivogen d.o.o. 

Valentina Đorđević

Ispitivanje proširenja opsega primene  Enzygnost F1+2 

Kompanija: InterLab exime 

Ljiljana Rakićević

Ispitivanje mogućnosti proširene upotrebe reagenasa za direktnu primenu PCR

Kompanija: RTC d.o.o. 

Dušan Milivojević

Poboljšanje usluge identifikacije patogenih gljivica iz grupe dermatofita primenom molekularno-genetičkih metoda

Kompanija: VetLab d.o.o 

Jasmina Nikodinović-Runić

Poboljšanje proizvoda papirnatih slamčica kroz impregnaciju sa bakterijskim biopolimerom i analiza postojanosti i degradacije u modelu komposta

Kompanija: Fill doo

Ivana Strahinić

Razvijanje nove metode za utvrđivanje ukupnog broja bakterija u probiotičkim preparatima za humanu upotrebu tipa tablete, lozenge i žvakaće gume

Kompanija: Medico Domus 

Jelena Đokić

Ispitivanje potencijala novog vaginalnog probiotičkog preparata za tretman vaginalnih bakterijskih infekcija, u in vitro modelima

Kompanija: Optimus Pharmaceuticals d.o.o

Goran Vukotić

Karakterizacija i brza detekcija bakteriofaga koji se pojavljuju u mleku i fermentisanim proizvodima na Balkanu, molekularnim metodama

Kompanija: Mlekara Pančevo 

Aeksandra Nestorović

Laboratorijsko testiranje EURx proizvoda

Kompanija: Hemico d.o.o.

Ljiljana Rakićević

Ispitivanje mogućnosti genotipizacije ribozomalnih gena fitoparazitskih nematoda nakon primene PCR  direktno iz stadijuma  jaja

Kompanija: RTC d.o.o. 

Mirjana Novković

Testiranje efikasnosti i optimizacija primene kita za praćenje deobe ćelija

Kompanija: Elta’90MedicalScience DOO 

Mirjana Novković

Testiranje i optimizacija kombinacije različitih fluorofora za obeležavanje antitela radi simultane detekcije proteina i proteinskih izoformi

Kompanija: NOVOS DOO 

Marija Stanković

Testiranje anti-inflamatornog i antioksidativnog efekta Ulja divljeg origana u in vitro model sistemu

Kompanija: Baltik Junior (Probotanic) 

Branka Zukić

Razvoj genetičkog testa za unapređenje reproduktivnog zdravlja muškaraca

Kompanija: Stem Art 

Branka Zukić

Dizajniranje platforme za prediktivno farmakogenomsko  testiranje u Srbiji

Kompanija: ELTA 90 Medical Science  d.o.o.                                           

Aleksandar Pavić

Evaluacija primene svetlosnih mikroskopa različitih optičkih performanski i različitih softverskih paketa u cilju dobijanja in vitro, in vivo i in situ mikroskopije visokog kvaliteta

Kompanija: Galabern d.o.o.

 

2018 

Sonja Pavlović

Dizajn i validacija genetičkog testa koji obuhvata analizu gena i genetičkih varijanti značajnih za reproduktivno zdravlje žene baziranom na genskom panelu za sekvenciranje nove generacije

Kompanija: StemArt  

Aleksandar Pavić

Ispitivanje terapeutskog i toksikološkog profila preparata Delphinol® u cilju određivanja potencijala za topikalnu primenu u zaštiti od UV zračenja 

Kompanija: Phytonet 

Nemanja Mirković

Uticaj Ksilitola na prisustvo bakterije Streptococcus mutans u usnoj duplji

Kompanija: NADA PHARM 

Nemanja Stanisavljević

Ispitivanje uticaja preparata Delphinol® na stabilnost probiotičkog preparata pri simulaciji uslova digestivnog trakta i preživljavanje soja Lactobacillus acidophilus LA14 tokom skladištenja

Kompanija: Phytonet 

 

2017 

Katarina Veljović

Razvoj tehnološkog postupka za proizvodnju duboko smrznutih starter kultura za mlečne fermentisane proizvode

Kompanija: Invetlab 

Goran Vukotić

Ispitivanje proteolitičke aktivnosti soja Lactobacillus plantarum LP-115 i aktazina radi utvrđivanja njihovog specifičnog probiotičkog potencijala

Kompanija: Medico Domus

Maja Tolinački

Izrada prototipa i validacija inovativnog probiotika za tretman pasa i mačaka sa dijabetesom

Kompanija: Invetlab

Please publish modules in offcanvas position.