Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Banka gena za životinjske genetičke resurse

IMGGE je ovlašćeni predstavnik Republike Srbije u Evropskoj mreži banaka gena za životinjske genetičke resurse (EUGENA, https://eugena-erfp.net/en/) počev od 2022. godine. EUGENA okuplja banke gena pod okriljem Evropske regionalne fokalne tačke za životinjske genetičke resurse sa ciljem da podrži ex situ očuvanje i održivo korišćenje domaćih životinja u Evropi. Trenutno pokriva 12 evropskih zemalja, sa 10 banaka gena i 977.939 uzoraka (krv, tkivo, seme životinja, embrioni). IMGGE trenutno skladišti uzorke autohtonih rasa domaćih životinja kao što su buša, sojevi ovaca rase pramenka, balkanska koza i srpska bela koza, sa ciljem da proširi kolekciju na sve autohtone rase domaćih životinja u Republici Srbiji. Materijal deponovan u banci gena IMGGE se sakuplja u saradnji sa Institutom za stočarstvo, koji je glavna odgajivačka organizacija u Republici Srbiji (https://istocar.bg.ac.rs/sr/), Katedrom za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja Instituta za zootehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerzitea u Beogradu (http://www.agrif.bg.ac.rs/Fakultet/126/Organizaciona-Struktura/301044), i Katedrom za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje Fakulteta Veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu (http://www.vet.bg.ac.rs/sr/katedre/porodiljstvo-sterilitet-i-vestacko-osemenjavanje).

pdfCertificate of membership.pdf

Rukovodilac: dr Јelena M. Aleksić

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET