Detekcija polimorfizama A307T i N680S u genu za receptor folikulostimulišućeg hormona (FSHR)

Polimorfizmi A307T i N680S u genu za receptor folikulostimulišućeg hormona (FSHR) povezani su sa odgovorom žena na egzogeni FSH u programima asistirane reprodukcije, a samim tim i sa uspešnošću postupka veštačke oplodnje. Uočeno je da žene nosioci homozigotne varijante S680S mogu ispoljiti slabiji odgovor na egzogeni FSH u poređenju sa ženama homozigotnim nosiocima varijante N680N pa su im potrebne veće doze ovog hormona u postupcima asistirane reprodukcije. Takođe, detektovano je da žene koje su nosioci homozigotne varijante T307T mogu ispoljiti slabiji odgovor na egzogeni FSH u postupcima asistirane reprodukcije, dok su žene nosioci A307T i A307A polimorfizama u riziku za razvoj sindroma hiperstimulacije jajnika. Utvrđivanje ovih polimorfizama može biti smernica za primenu adekvatnih doza egzogenog FSH u postupku stimulacije jajnika tokom in vitro fertilizacije, kao i ukazati na ishod procesa asistirane reprodukcije i potencijalni rizik od razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika.

Za detekciju prisustva ovih polimorfizama koristi se PCR-RFLP metoda.

Uzorak:

Uzorak se dostavlja kao venska krv (2-5mL) uzeta sa 3,8% Na-citratom kao antikoagulansom u zapreminskom odnosu krv:antikoagulans 9:1.

Krv se može predati svakog radnog dana u periodu od 10 do 16 časova. 

Preuzimanje rezultata: 

Vreme potrebno da se analize izvrše je dve do četiri nedelje (15-30 dana).

Cena:

Cena po uzorku je 11 880,00 din sa uračunatim PDV-om

 

Kontakt:

dr Marija Mojsin
Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

Mob: +381 65 3976 212
Tel:  +381 11 3976 212
Fax:  +381 11 397 58 08
E-mail: mojsin@imgge.bg.ac.rs   

Please publish modules in offcanvas position.