Molekularna dijagnostika Gošeove bolesti

Gošeova bolest je metabolički poremećaj koji se karakteriše nagomilavanjem glukocerebrozida u tkivima usled nemogućnosti enzima glukocerebrozidaze da normalno vrši svoju funkciju. Uzrok ove bolesti su mutacije u GBA genu.

Molekularno-genetičko testiranje se vrši radi:

  • finalne potvrde dijagnoze Gošeove bolesti
  • utvrđivanja statusa nosioca kod srodnika radi dobijanja genetičkog saveta o planiranju potomstva

Laboratorija za molekularnu biomedicinu vrši analizu celog GBA gena, a po potrebi se može izvršiti detekcija samo mutacija koje su već detektovane kod srodnika kako bi se utvrdio status nosioca. Analize koje vršimo baziraju se na sekvenciranju i ne uključuju detekciju velikih delecija i duplikacija.

Za analizu je potrebno dostaviti 2.5 ml pune venske krvi uzete sa 3.8% Na-citratom kao antikoagulansom, pri čemu je moguće dostaviti i krv koja je bila prethodno zamrznuta. Uzorak se može predati svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova. Takođe, postoji mogućnost da se uzorak posalje brzom poštom. Vreme potrebno da se analiza izvrši je 20 radnih dana. Rezultat i račun se šalju na kućnu adresu, a mogu se takođe podići lično na Institutu u periodu od 10-16 časova svakog radnog dana.

Cene analiza sa PDV-om iznose:

Molekularna dijagnostika Gošeove bolesti - 42.000,00

Molekularna dijagnostika Gošeove bolesti kod krvnog srodnika – 18.000,00

Uplatu izvršiti na žiro račun Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo:

160-350089-28 poziv na broj 01

sa naznakom: Molekularna dijagnostika Gošeove bolesti

KONTAKT:

dr Maja Stojiljković

dr Sonja Pavlović

Tel: +381 11 3976 445

Mob: +381 65 3976 445

Fax: +381 11 3975 808

e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.