Detekcija mutacija u BCR-ABL fuzionom genu kod pacijenata obolelih od hronične mijeloidne leukemije – rezistencija na terapiju

Hronična mijeloidna leukemija (Chronic myeloid leukemia - CML) je jedan od najčešćih tipova leukemija kod odraslih. U preko 80% slučajeva, pojava ovog oboljenja je praćena prisustvom translokacije t(9;22) (Filadelfija hromozoma) koja uzrokuje formiranje BCR-ABL (p210) fuzionog transkripta. Ovaj fuzioni transkript pretstavlja target za specifičnu terapiju (Glivek – imatinib mezilat). Kod nekih pacijenata u toku terapije Glivekom dolazi do razvoja rezistencije koja je uslovljana prisustvom mutacija u BCR-ABL fuzionom transkriptu.

U laboratoriji za molekularnu biomedicinu vršimo detekciju prisustva mutacija u BCR-ABL transkriptu koje mogu biti uzrok pojave rezistencije na Glivek. Metoda koja se primenjuje je preporučena od strane European LeukemiaNet grupe i zasniva se na „reverse-transcriptase PCR“ i metodi direktnog sekvenciranja.

Za analizu je potrebno dostaviti 10 ml pune venske krvi, uzete sa 3.8% Na-citratom kao antikoagulansom u zapreminskom odnosu 9:1. Uzorak mora biti dostavljen istog dana kada je izvađen, ne sme se zamrzavati. Uzorak se može predati svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova. Takođe, postoji mogućnost da se uzorak posalje brzom poštom. Vreme potrebno da se analiza izvrši je 10 radnih dana. Rezultat i račun se šalju na kućnu adresu, a mogu se takođe podići lično na Institutu u periodu od 10-16 časova svakog radnog dana.

Uplatu izvršiti na žiro račun Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo:

160-350089-28 poziv na broj 01

 

KONTAKT:

  • dr Nataša Tošić
  • dr Sonja Pavlović

Tel: +381 11 3976 445

Mob: +381 65 3976 445

Fax: +381 11 3975 808

e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.