Određivanje in vivo toksičnosti jedinjenja na embrionima zebra ribica

Toksičnost hemijski sintetisanih jedinjenja i jedinjenja prirodnog porekla se ispituje na embrionima zebra ribica (Danio reri; eng. zebrafish) kao animalnom model sitemu. Zbog velike sličnosti sa sisarima, uključujući i čoveka, na molekularno-genetičkom nivou, zebra ribica predstavljaju adekvatnu zamenu za sisarske modele (miševi, pacovi) i pouzdan, efikasan i brz animalni model za ispitivanje toksičnosti različitih vrsta jedinjenja. 

VRSTA ANALIZE: Cena sa PDV-om (rsd)
Test 1 - Test akutne toksičnosti 13.020,00
Test 2 - Određivanje teratogenog potencijala 13.020,00
Test 3 - Test kardiotoksičnosti 13.020,00
Testovi 1+3 ili Testovi 2+3 17.004,00

Moguće je uraditi bilo koji od ponuđenih testova odvojeno ili u kombinaciji od po dva testa. 

U testu akutne toksičnosti rezultat se izdaje u formi LC50 vrednosti (koncentracija koja izaziva smrt 50 % embriona).

U testu određivanja teratogenog potencijala prati se efekat na razvoj embriona, i određuju toksikoloških parametri kao što su: LC50 (koncentracija koja izaziva smrt 50 % embriona), EC50 (koncentracija koja izaziva negativne efekte na razvoj 50 % embriona), Ti (index teratogenosti), LOEC (najmanja koncentracija pri kojoj jedinjenje izaziva negativan efekat na embrionima), NOEC (najveća koncentracija pri kojoj jedinjenje nema negativan efekat na preživljanje ili razvoj embriona).

U testu kardiotoksičnosti ispituje se uticaj na kardiovaskularne funkcije kao što su: morfologija srca, nastanak perikardijalnih edema, srčana ritmika i cirkulaciju krvi kroz telo.

Potrebno vreme da se analize izvrše je dve do tri nedelje, nakon čega ćete biti obavešteni. 

 

KONTAKT: 

Dr Aleksandar Pavić

Tel: +381 11 3976034
Mob: +381 63 3976034
Fax: +381 11 3975808
е-mail: sasapavic@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.