Utvrdjivanje ukupnog broja živih bakterija/kvasaca u uzorku

Probiotički preparati nalaze sve veću primenu kao suplementi hrane koji povoljno utiču na domaćina popravljajući ravnotežu u gastrointestinalnom  (GIT) traktu. Probiotički preparati mogu biti u mono-ili mešavina različitih sojeva/vrsta mikroorganizama koji povoljno utiču na zdravlje domaćina, a bakterije iz reda Lactobacillales su tradicionalno osnovne komponente probiotika. Pored njih, u poslednjih desetak godina se kao potentni probiotici koriste i kvasci iz roda Saccharomyces. U protekloj deceniji ponuda probiotičkih proizvoda imala je veliku ekspanziju, a neki preparati su se pokazali kao nezamenjivi, kao pomoćna sredstva u lečenju oralnih infekcija i GIT tegoba, na prvom mestu dijarea izazvanih različitim etiološkim faktorima. Novi proizvodi sa probiotskim svojstvima koji se mogu naći na tržištu poseduju jasno definisan broj liofilizovanih bakterija, a kvalitet preparata direktno zavisi od sposobnosti da se te bakterije revitalizuju nakon konzumacije tj. broja realno živih mikroorganizama.

U poslednjih godinu dana Laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju se javio veći broj farmaceutskih kompanija koje su izrazile potrebu da se u probiotičkim preparatima koje se proizvode i pakuju kod njih utvrdi kvalitet proizvoda u smislu utvrdjivanja broja živih probiotičkih bakterija koje se mogu revitalizovati iz probiotičkog preparata nakon pakovanja.

 

KONTAKT:

dr Amarela Terzić Vidojević

dr Katarina Veljović

Tel: +381 11 3975 960

Mob: +381 65 3975 960

Fax: +381 11 3975 808

e-mail: amarela@imgge.bg.ac.rs; katarinav@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.