Detekcija, identifikacija i kvantifikacija genetičkih modifikacija prisutnih kod biljaka i hrane biljnog porekla, primenom metode kvalitativnog PCR i kvantitativnog Real Time PCR

Metoda obuhvata izolovanje DNK iz dostavljenog materijala i odgovarajuće PCR analize:

  1. Utvrđivanje prisustva CaMV35S promotora i NOS terminatora
  2. Utvrđivanje specifičnih genetičkih modifikacija
  3. Kvantifikacija prisutnih genetičkih modifikacija (% w/w) uz osetljivost 0.1%

Granica osetljivosti metode je 1 pg DNK, što omogućuje detektovanje u:

  • uzorcima semena sa samo 0.01% GMO (jedno GM zrno u 10 000)
  • proizvodima za humanu ishranu i hranu za životinje (lecitin, brašno, proteinski izolati, smeše, konditorski proizvodi)

Metoda je pouzdana, osetljiva i standardizovana prema kriterijumima važećim u odgovarajućim laboratorijama EU i akreditovana prema standardu SRPS ISO 17025 kod Akreditacionog tela Srbije.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja je 10. aprila 2012. godine donelo rešenje kojim se IMGGI - Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka ovlašćuje da za potrebe Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede vrši ispitivanje uzoraka bilja i biljnih proizvoda u cilju identifikacije i kvantifikacije genetičke modifikacije u ispitivanom uzorku.

Kontakt:

dr Jelena Samardžić

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka
Vojvode Stepe 444a, Poštanski fah 23, 11010 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3976414
Fax: +381 11 3975808
E-mail: lab08@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.