Jovana Komazec

Istrаživač saradnik
Laboratorija za molekularnu biomedicinu

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob:   +381 65 397 64 45
Tel:     +381 11 397 64 45
E-mail: jovana.vasiljevic@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2014. - Student doktorskih studija Biološkog fakulteta (BF), smer Molekularna biologija eukariota, Univerzitet u Beogradu (UB).
2012. - diplomirani biolog i fiziolog, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2016 - Istraživač saradnik, Laboratorija za molekularnu biomedicinu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), UB.
2015 - 2016 - Istraživač pripravnik, Laboratorija za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB.
2012 - 2013 - Volonter u Institutu za medicinska istraživanja, Vojnomedicinska akademija, Beograd

RADNO ISKUSTVO

2015. - Istraživač pripravnik u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu, IMGGI,UB.
2013. - 2014. - Saradnik u nastavi na predmetu Biologija sa humanom genetikom, Farmaceutski fakultet, UB.

OSTALE AKTIVNOSTI

  • 2015. - Učesnik u manifestaciji Noći istraživača u okviru projekta “Science in Motion for Friday Night Commotion 2014-2014 (SCIMFONICOM 2014-2015, EU projekat H2020-MSCA-MIGHT-633376)
  • 2014 – 2015. - Učesnik u programima popularizacije nauke

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Izučavanje molekularne osnove i molekularnih mehanizama nastanka retkih bolesti.

Please publish modules in offcanvas position.