Uspostavljanje modela mešovite infekcije humanim oportunističkim patogenima Staphylococcus aureus MRSA43300 i Candida albicans SC5314 u zebrici kao životinjskom modelu cistične fibroze

Rukovodilac: Dr Aleksandar Pavić

Mešovite infekcije respiratornog trakta sa Candida albicans i meticilin-resistentnim sojevima Staphylococcus aureus (MRSA) predstavljaju visoko rizične infekcije po život pacijenata sa cističnom fibrozom. Budući da su mehanizmi nastanka infekcija ovim patogenima i priroda njihovih interakcija sa imunološki aktivnim ćelijama u plućima pacijenata sa cističnom fibrozom slabo razjašnjeni, kao i da model mešovite infekcije C. albicans-MRSA na animalnom modelu cistične fibroze još uvek nije opisan u literaturi, glavni ciljevi ovog istraživanja su: 1) uspostavljanje mešovite infekcije humanim izolatima C. albicans SC5314 i S. aureus MRSA43300 u zebrici kao animalnom modelu cistične fibroze i 2) izučavanje interakcija domaćina i patogena u cilju utvrđivanja značaja CFTR protein za aktivnost neutrofila i makrofaga, primarno odgovornih u imunskom odgovoru domaćina protiv oba patogena. Uspotavljanje i primena ovog modela bi trebali da omoguće identifikaciju bioaktivnih jedinjenja efikasnih u lečenju mešovitih infekcija pluća kod pacijenata sa cističnom fibrozom.

Please publish modules in offcanvas position.