Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologiji

Rukovodilac: Prof. dr Ivan Juranić 

            U ovom teorijskom projektu istražujemo kako razlike u elektronskim osobinama elemenata utiču na njihove nekovalentne interakcije i kako njihove elektronske osobine utiču putem hemijskih veza na udaljene interakcije u molekulu. Odgovore na ova pitanja dobijamo proučavanjem hemijskih veza i elektronskim osobinama elemenata i molekula što vršimo specijalizovanim računarskim programima na podacima dobijenim rentgenskom difrakcijom visoke rezolucije sa mono-kristala ispitivanih jedinjenja.

Please publish modules in offcanvas position.