Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Istraživanje

Jedinstvena kolekcija prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline (BMK) poreklom iz tradicionalnih prehrambenih proizvoda, humanog porekla, klinički relevantnih i sredinskih izolata mikroorganizama omogućavaju najaktuelnija istraživanja u sledećim oblastima:

Korisni mikroorganizmi i njihovi produkti u borbi protiv višestruko rezistentnih patogena

 • karakterizacija i kloniranje novih gena za rezistenciju bakterija na antibiotike
 • molekularne osnove virulentnosti
 • mehanizmi odgovorni za sprečavanja formiranja i/ili razgradnje biofilma
 • novi antimikrobni molekuli (prirodni antibiotici, bakteriocini, sekundarni metaboliti)
 • karakterizacija i primena adhezina - molekuli koji sprečavaju vezivanje patogena
 • izolacija, selekcija i manipulacija bakteriofagima kao zamena za antibiotike

Interakcije mikroorganizama sa domaćinom

 • prirodni izolati BMK kao producenti bioaktivnih jedinjenja koja deluju kao imunomodulatori, neurotransmiteri ili protektori u organizmu domaćina
 • probiotički potencijal BMK u specifičnim bolestima i stanjima (IBD, dijabetes, bol, multipla skleroza, intoksikacija)
 • enterokoke: virulentni vs. probiotički potencijal
 • mikrobiota u organima i tkivima u korelaciji sa različitim autoimunskim i neurorazvojnim bolestima

Inovaciona delatnost LMM se ogleda u formulaciji inovativnih probiotičkih i starter kultura za proizvodnju funkcionalne hrane za ljude i životinje kao i formulaciji novih antimikrobnih jedinjenja kao zamene za antibiotike i konzervanse hrane.

Tekući projekti
Odabrane publikacije
Kontakt

Adresa sedišta / Poštanska adresa:
Vojvode Stepe 444a,
11042 Beograd 152, Srbija

Tel: +381 11 3975960
Faks: +381 11 3975808

lab6@imgge.bg.ac.rs 

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.