Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Istraživanje

BIOAKTIVNI MOLEKULI, BIOKATALIZATORI I BIOMATERIJALI IZ BAKTERIJA

Naučnoistraživački interesi Labratorije za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama (LMGEM) obuhvataju biotehnologiju, molekularnu genetiku, biohemiju i ekologiju mikroorganizama i njihovih zajednica.

Naša laboratorija poseduje jedinstvenu kolekciju streptomiceta i drugih bakterijskih vrsta koje nam služe kao izvor novih bioaktivnih jedinjenja i enzima od značaja za biotehnologiju.

Stručnost članova laboratorije u oblastima mikrobiologije, molekularne genetike, sintetičke hemije, veterinarske medicine, fermentacione tehnologije i biokatalize, u sprezi sa dugogodišnjim saradnjama pre svega sa industrijskim mikrobiolozima, biohemijskim inženjerima, medicinskim mikolozima i hemičarima omogućava nam da se bavimo interesantnim oblastima kao što su:

 • Biotehnologija (održiva i ekološka rešenja za produkciju vrednih molekula i biomaterijala kao i za konverziju otpadnog materijala u materijale sa većom vrednošću)
 • Proizvodnja i karakterizacija bioaktivnih jedinjenja (kolekcija Streptomyces spp.)
 • Novi pristupi u antimikrobiološkim tretmanima (molekuli koji modulišu mikrobiološku komunikaciju; agensi koji modulišu virulenciju; domaćin-patogen interakcije; sprečavanje formiranje biofilmova; antifungalna terapija)
 • Biokataliza (otkrivanje i konstruisanje novih biokatalizatora za proizvodnju hiralnih molekula i poboljšanje biokatalitičkih procesa)
 • Bioremedijacija (aromatični ugljovodonici, teški metali) i biodeterioracija (kulturna dobra – slike, knjige, spomenici)
 • Utvrđivanje taksonomske strukture mikrobioloških zajednica metagenomskim pristupom i identifikacija bakterijskih izolata sekvenciranjem 16S gena.

Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama neprekidno traži partnere za saradnju ali istovremeno i nudi usluge koje uključuju, mikrobiološku analizu uzoraka, analizu i karakteriaciju bioaktivnih molekula u različitim model sistemima kao što su C. elegans i D. rerio, kao i dirigovanu evoluciju enzima.

Tekući projekti
Odabrane publikacije
Kontakt

Adresa sedišta / Poštanska adresa:
Vojvode Stepe 444a,
11042 Beograd 152, Srbija

Tel: +381 11 3976034
Faks: +381 11 3975808

lab05@imgge.bg.ac.rs 

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.