Definisanje strategija za in situ i ex situ očuvanje Pančićeve omorike u uslovima klimatskih promjena (SInExPAN)

Rukovodilac: Prof. dr. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Izmjenjeni ekološki i klimatski uslovi ne pogoduju rijetkim vrstama poput tercijernog relikta i endemske vrste kao što je Pančićeva omorika (Picea omorika Panč./Purk.). Njene rijetke prirodne populacije predstavljaju genetičke specifikume u nestajanju. Zbog toga bilo kakva mjera na njenoj konzervaciji (bilo na mjestu prirodnog javljanja - in situ, ili na drugim lokacijama - ex situ) zavisi od:

  1. Identifikacije populacija i inventarizacije šumskih površina omorike uz upotrebu savremenih sistema daljinske detekcije;
  2. Opisa trenutnih stanišnih uslova u svim populacijama i obilazak terena po rezultatima daljinske i kartografske detekcije;
  3. Genetičke strukture populacija omorike (unutar i među generacijama) kao pokazatelja fluktuacije gena;
  4. Reakcije omorike na dosadašnje klimatske promjene dendrohronloškom analizom;
  5. Mogućnosti vegetativnog razmnožavanja omorike u cilju njene ex situ

Sagledavanjem ovih svojstava dobijamo jasnije smjernice šta treba raditi u budućnosti: prioritet dati in situ ili ex situ konzervaciji, koliko i koja stabla unutar populacija čuvati i reprodukovati i na koji način (generativno ili vegetativno), koja staništa odgovaraju za osnivanje sjemenskih plantaža omorike, i sl.

Svi dobijeni rezultati će biti publikovani u međunarodno referentnim časopisima, dok bi se prikupljanjem do sada objavljenih rezultata, kao i rezultata iz ovog projekta, stvorili uslovi da se štampa monografija o ovoj vrijednoj i zaštićenoj drvenastoj vrsti.

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.