Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Istraživanje

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka (LMBB) je osnovana 2002. godine od strane dr Vesne Maksimović. LMBB se koristeći različite metodološke pristupe na različitim model organizmima bavi istraživanjem:

 • ćelijskih procesa uključenih u odgovor biljaka na različite tipove stresa na modelu Arabidopsis thaliana preko generisanja knockout i/ili knockdown mutanata za biljne gene od interesa primenom CRISPR-Cas tehnologije, kao i linija u kojim su ovi geni overeksprimirani
 • molekularnih osnova tolerancije kukuruza na niske temperature i vodni deficit analizom transkriptoma i metaboloma lista.  Cilj istraživanja je pronalaženje novih molekularnih markera koji bi olakšali selekciju hibrida sa stabilnim prinosom u promenljivim sredinskim uslovima.

 • interakcija između biljaka i korisnih bakterija- „growth promoting bacteria“, koje imaju veliki potencijal za primenu u poljoprivredi

 • populaciono-genetičkih i filogeografskih aspekata kao i evolutivnih odnosa biljnih vrsta u cilju unapređivanja gajenih i zaštite ugroženih, endemičnih biljnih vrsta, i unapređenja životne sredine
 • molekularnih mehanizama koji leže u osnovi važnih ćelijskih procesa: zaštite integriteta DNK, rezistencije na desikaciju i recikliranja oksidativno oštećenih biomolekula,  na modelu Ustilago maydis – patogene gljive kukuruza
Tekući projekti
 • Program rada IMGGI za 2020. godinu
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 451-03-68/2020-14/200042, 2020
  Rukovodilac: Dr Jelena Begović, IMGGI
  Učesnici iz IMGGI: svi zaposleni istraživači
 • Definisanje strategija za in situ i ex situ očuvanje Pančićeve omorike u uslovima klimatskih promjena (SInExPAN)
  Ministarstvo nauke i tehnologije, Vlada Republike Srpske, 19/6-020/961-42/18, 2019-2020
  Rukovodilac: Prof. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
  Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić
 • CEEPUS mreža “Managing forests for climate change”
  Evropska Unija, CIII-BA-0000-00-1920, 2019-
  Rukovodilac: Prof. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
  Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić
 • Bioinformatička mreža za zdravlje biljaka
  EUPHRESCO, 2019-2022
  Rukovodilac: Dr Annelies Haegeman, Flandrijski istraživački institut za poljoprivredu, ribarstvo i hranu, Belgija
  Učesnici iz IMGGI: Dr Bojana Banović Đeri, dr Jelena Samardžić
 • European Epitranscriptomics Network (EPITRAN)
  COST akcija CA16120, 2017-2021
  Učesnici iz IMGGI: Dr Bojana Banović Đeri, dr Gordana Timotijević
 • OxInDisPro - Overexpression of intrinsically disordered protein ATDSS1 in different plant systems – an analysis of its role in response to the oxidative stress
  Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 2020-2021
  Rukovodilac: Dr Gordana Timotijević, IMGGI
  Učesnik iz IMGGI: Ivana Nikolić
Odabrane publikacije
Kontakt

Adresa sedišta / Poštanska adresa:
Vojvode Stepe 444a,
11042 Beograd 152, Srbija

Tel: +381 11 3976414
Faks: +381 11 3975808

lab08@imgge.bg.ac.rs 

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.