SENSOGENE - Cancer biosensors based on gene regulatory elements

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 2020-2022

Rukovodilac: Dr Aleksandra Nikolić, IMGGI

Učesnici iz IMGGI: Dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić

Biosenzorske tehnologije predstavljaju obećavajući pristup za neinvazivno i efikasno rano otkrivanje malignih bolesti, što i dalje predstavlja veliki izazov u lečenju maligniteta. Tehnike snimanja i tradicionalni tumorski biomarkeri omogućavaju otkrivanje uznapredovalih tumora, ali su se pokazali neuspešnim u otkrivanju ranih stadijuma tumora i premalignih lezija. Ovaj projekat će ispitati hipotezu da regulatorni genski elementi mogu da osete malignitet na molekularnom nivou i istražiti inovativni pristup u molekularnoj dijagnostici tumora zasnovan na biosenzorima. U osnovi koncepta je univerzalno svojstvo regulatornih genskih elemenata da prikupljaju složene informacije iz molekularne mreže unutar ćelije i prevode ih u jedinstveni signal koji se može kvantifikovati. Projekat će se fokusirati na regulatorne genske elemente odabrane pomoću dostupnih baza podataka i bioinformatičkih alata. Strukturna i funkcionalna analiza će identifikovati one regulatorne genske elemente koji imaju potencijal kao biosenzori i istovremeno otkriti molekule od interesa za dalja istraživanja. Prototip biosenzora za malignitet će kombinovati odabrane regulatorne genske elemente kao komponente bioprepoznavanja sa široko korišćenim genima za fluorescentne proteine kao pretvaračima signala. Dijagnostička senzitivnost biosenzora će se testirati korišćenjem organoidnih kultura i kliničkih uzoraka pacijenata sa kolorektalnim karcinomom. Ova vrsta maligniteta je odličan model višestepene progresije maligne bolesti sa morfološki i genetički dobro okarakterisanim premalignim lezijama i stadijumima tumora. Glavni očekivani rezultat studije je molekularno dijagnostičko sredstvo razvijeno za kolorektalni karcinom koje ima potencijal za dalje poboljšanje i primenu u različitim vrstama malignih bolesti. Za projektni tim studija će takođe omogućiti uvođenje novih metoda, izgradnju kapaciteta, unapređenje međunarodne saradnje i čvrste temelje za buduće projektne aplikacije.

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.