Molekularna osnova odgovora na hemioradioterapiju u karcinomu rektuma

Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Osnovni cilj projekta je ispitivanje molekularne osnove odgovora na hemioradioterapiju u karcinomu rektuma i biće realizovan kroz proučavanje pojedinih molekularnih procesa u uzorcima ispitanika sa definisanim kliničkim fenotipovima. Biobanka formirana u sklopu projekta biće iskorišćena za identifikaciju nukleinskih kiselina, proteinskih i metaboličkih markera, kao i razvoj neinvazivnih metoda za njihovu analizu, što bi moglo biti iskorišćeno u kliničkoj praksi za predikciju i praćenje odgovora.

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.