Kadar za nauku

U SUSRET NOĆI ISTRAŽIVAČA 2019

KADAR ZA NAUKU

U sklopu promotivnih aktivnosti koje najavljuju manifestaciju NOĆ ISTRAŽIVAČA 2019, IMGGI i Fakultet za fizičku hemiju organizuju takmičenje KADAR ZA NAUKU. Svakog meseca obrađivaćemo jednu od aktuelnih naučnih tema, a svi zainteresovani mogu da uzmu učešće u mesečnim konkursima. Zadaci se objavljuju na stranici https://imgge.bg.ac.rs/yu/aktivnosti/programi-promocije/noc-istrazivaca/kadar-za-nauku, a takmičenje se realizuje preko društvene mreže Facebook i Instagram.

Pravila:

  • Svakog 3. u mesecu objavljuje se zadatak na stranici https://imgge.bg.ac.rs/yu/aktivnosti/programi-promocije/noc-istrazivaca/kadar-za-nauku.
  • Svaki učesnik treba da postavi na svoj profil na mreži Facebook ili Instagram "selfie" fotografiju u odgovor na zadatu temu
  • Svako može učestvovati sa više postova/fotografija
  • Post koji sadrži fotografiju treba da bude vidljiv svima ("public-anyone on or off Facebook" / public account Instagram)
  • U konkurenciju za svaki mesec ulaze fotografije postavljene najranije 5. i najkasnije 25. u mesecu.
  • U pratećem tekstu za svaku fotografiju mora da stoji naziv mesta iz koga je učesnik i hashtag #kadarzanauku
  • Fotografije se moraju postavljati u izvornom obliku, ne smeju biti uređivane i ne smeju da se sastoje iz više delova

Svakog meseca ćemo odabrati i nagraditi fotografije autora koji pokažu osobine koje treba da krase svakog naučnika: originalnost, kreativnost i dovitljivost. Pobednici će biti direktno obavešteni, a pobedničke fotografije će biti objavljene 28. u mesecu na stranicama www.facebook.com/imggi/www.instagram.com/_imggi_/  www.facebook.com/nocistrazivacabg/ i www.instagram.com/scimfonicom/ 

  • Učesnici iz Beograda koji dobiju nagrade moći će da ih podignu u IMGGI.
  • Nagrađeni učesnici van teritorije Beograda dobijaju po dve povratne autobuske karte do Beograda za 27. 9. 2019. radi posete manifestaciji Noć istraživača.
  • Mesečni pobednici će biti proglašavani od novembra do juna, a u mesecu julu će biti odabrana najbolja fotografija celog konkursa, čijem će autoru na samoj manifestaciji Noć istraživača u Beogradu 27. 9. 2019. biti uručena specijalna nagrada.
Tema za februar: Čudesna moć regeneracije
Sva živa bića imaju sposobnost regeneracije, od bakterija do ljudi. Regenerativna medicina je relativno mlada grana medicine koja se bavi procesom zamene, inženjeringa ili regeneracije ljudskih ćelija, tkiva ili organa da bi se uspostavila njihova normalna funkcija. Korišćenje sopstvenih ćelija i tkiva pacijenta za regeneraciju organa bi potencijalno rešilo problem nedostatka organa za doniranje i problem odbacivanja transplantiranih organa. Posebno velike mogućnosti za upotrebu u regenerativnoj medicini imaju matične ćelije od kojih nastaju sve druge ćelije u ljudskom organizmu. Postoji veliki broj tipova matičnih ćelija koji nastaju u različitim delovima ljudskog organizma tokom različitih faza njegovog razvoja. Osim sposobnosti diferencijacije zahvaljujući kojoj mogu da daju bilo koju drugu ćeliju, sve matične ćelije imaju sposobnost samoobnavljanja, odnosno njihovom deobom nastaju nove matične ćelije.
Tema za januar: Brojna su znamenja da se klima menja
Ekstremni događaji poput velikih požara, poplava i oluja sve su učestaliji kao posledica klimatskih promena. Klima na Zemlji se stalno menja, ali se pre industrijske revolucije menjala isključivo kao rezultat promena prirodnih okolnosti. Danas, međutim, termin klimatske promene koristimo kada govorimo o promenama klime koje se događaju od početka dvadesetog veka, a nastale su kao rezultat čovekovih aktivnosti. Period od 1990. do 2003. bio je najtopliji period od kako se temperature mere i beleže. Prema Agenciji za zaštitu životne sredine Srbije, temperature rastu i u Srbiji, a posebno u poslednjih 15 godina.
Tema za decembar: Nanotehnologije svuda oko nas
Nanotehnologije podrazumevaju manipulaciju materijom na atomskom, molekularnom ili supramolekularnom nivou. Našle su primenu u mnogim oblastima: medicini, farmaciji, elektronici, proizvodnji i čuvanju hrane, energetici, istraživanju svemira, prečišćavanju vazduha i vode, transportnim sredstvima, proizvodnji hemijskih i biosenzora, proizvodnji tkanina i dizajnu sportske opreme i rekvizita. U poslednjoj deceniji prihod od prodaje proizvoda zasnovanih na nanotehnologijama uvećao se šest puta. Mnogi predmeti i procesi u današnjem svetu koji su kvalitetniji, efikasniji i bezbedniji od dosadašnjih, rezultat su nanotehnologija - od konzervi za hranu, preko teniskih loptica, do svemirskih odela.
Tema za novembar: Moja duša cveta u carstvu biodiverziteta
Biodiverzitet je raznovrsnost i promenljivost života na Zemlji. Predstavlja suštinsku komponentu prirode i osigurava opstanak ljudske vrste pružajući joj hranu, gorivo, sklonište, lekove i druge resurse. Na bogatstvo biodiverziteta mogu uticati različiti faktori, kao što su klimatski uslovi, način korišćenja zemljišta i zagađenje. Ujedinjene nacije su proglasile 22. maj za Internacionalni dan biodiverziteta, a period 2011.-2020. za Deceniju biodiverziteta.

Please publish modules in offcanvas position.