Текући пројекти

Програм рада ИМГГИ за 2020. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 451-03-68/2020-14/200042, 2020
Руководилац: Др Јелена Беговић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: сви запослени истраживачи


МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
Био Иновација за циркуларну економију пластике (БиоИЦЕП)

Европска комисија, H2020-870292, 2020-2023
Руководилац: Dr Margaret Fournet, Athlone Institute of Technology, Ireland
Координатор за ИМГГИ: Др Јасмина Никодиновић-Рунић


Оптимизација структуре секундарних метаболита ради побољшања њихове антифунгалне активности

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, 2020-2021
Руководилац: Др Сандра Војновић, ИМГГИ


CEEPUS мрежа “Managing forests for climate change”

Европска Унија, CIII-BA-0000-00-1920, 2019-
Руководилац: Проф. Др. Милан Матаруга, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Алексић


Биоинформатичка мрежа за здравље биљака

Руководилац: Dr Annelies Haegeman, Фландријски истраживачки институт за пољопривреду, рибарство и храну, Белгија
EUPHRESCO, 2019-2022
Учесници из ИМГГИ: Др Бојана Бановић Ђери, др Јелена Самарџић


Дефинисање стратегија за in situ и ex situ очување Панчићеве оморике у условима климатских промјена (SInExPAN)

Министарство науке и технологије, Влада Републике Српске 19/6-020/961-42/18, 2019-2020
Руководилац: Проф. др. Милан Матаруга, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Алексић


Функционализација биополимера

Bioplastech Ltd., Dublin, Ireland, BP2013, 2013-
Руководилац: Др Јасмина Никодиновић-Рунић, ИМГГИ


Успостављање компатибилних институционалних регистара и мреже саветовалишта за хередитарне гастроинтестиналне туморе

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, 337-00-205/2019-09/34, 2019-2020
Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Александра Николић


Зебрица као модел систем за истраживање астме - улога Wnt сигналног пута у одговору на пушење

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, 2019-2020
Руководилац: Др Александра Дивац Ранков, ИМГГИ


Употреба бактериофага и фагних ензима у борби против ћелија Acinetobacter baumannii у биофилму

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Италије и Републике Србије, 2019-2021
Руководилац: Др Горан Вукотић, Биолошки факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић


Примена силицијума paди ублажавања оксидативног стреса и побољшања отпорности јечма изложеног ултаљубичастом зрачењу и суши

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, 2020-2022
Руководилац пројекта: Др Марија Видовић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Драгана Боснић


SCREEN - Searching for molecular signatures of Mulvihill-Smith syndrome

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6436164, 2020-2021
Руководилац: Др Наташа Ковачевић Грујичић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Данијела Дракулић


NEURAD - Testing neurogenic potential of induced pluripotent stem cells derived from alzheimer’s disease patients

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6436225, 2020-2021
Руководилац: Др Марија Швиртлих, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Исидора Петровић


Pro-Belgrade - Could Prothrombin Belgrade mutation affect blood vessels? A new insight into thrombosis mechanism

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6476784, 2020-2021
Руководилац: Др Валентина Ђорђевић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Софија Дуњић


ProORC - Profiling ORC genetics and regulation in cancer

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6504965, 2020-2021
Руководилац: Др Јелена Кушић Тишма, ИМГГИ


PLASH - Probiotic lactobacilli as therapeutics for wound healing

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6426409, 2020-2021
Руководилац: Др Ивана Страхинић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Мирослав Динић


OxInDisPro - Overexpression of intrinsically disordered protein ATDSS1 in different plant systems – an analysis of its role in response to the oxidative stress

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6473515, 2020-2021
Руководилац: Др Гордана Тимотијевић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Ивана Николић


De-novo секвенцирање 82 одабрана бактеријска соја са потенцијалом у биоремедијацији и разградњи биомасе

JGI Community Science Program, US DOE, FP00010829, 2020-2023
Руководилац: Др Милица Ћирић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Лидија Ђокић


Очување јединствене биолошке разноликости у сливу Дрине: Студија процене за Србију - Молекуларно-генетичка студија Панчићеве оморике на територији националног парка Тара

Прекогранични програм Србија - Босна и Херцеговина у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА2) Европске комисије, 48-00-00046/2016-28-6-T2
Руководилац пројекта: Маријана Јосиповић, Национални Парк Тара
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Алексић


Комбиновање фенотипизације са транскриптомиком у циљу идентификације самооплодних линија кукурза толерантних на сушу у вегетативној фази (“POINTeD Maize”)

Европска мрежа за фенотипизацију биљака 2020 (ЕППН2020), ИД 422, 2020-2021
Руководилац: Др Дејан Додиг, Институт за кукуруз “Земун Поље”
Учесник из ИМГГИ: Др Бојана Бановић Ђери

НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Нови природни производи за ефикасан третман оралне кандидијазе

Програм суфинансирања иновација (МATCHING GRANTS програм), Фонд за иновациону делатност, 2019-2021
Руководилац: Катарина Јончић-Савић, Phytonet доо
Учесници из ИМГГИ: Др Александар Павић, др Лидија Шенеровић, др Ивана Морић, др Нада Станковић, др Лидија Ђокић


Успостављање модела мешовите инфекције хуманим опортунистичким патогенима Staphylococcus aureus MRSA43300 и Candida albicans SC5314 у зебрици као животињском моделу цистичне фоброзе

Програм "Покрени се за науку" компаније Филип Морис, 2019-2020
Руководилац: Др Александар Павић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Душан Миливојевић, др Ивана Алексић


Проучавање молекуларних механизама укључених у одржавање плурипотентности и диференцијацију матичних ћелија

Српска академија наука  уметности, Ф-23, 2010-
Руководилац: Др Милена Стевановић
Учесници из ИМГГИ: Др Данијела Дракулић, др Марија Швиртлих, др Андријана Лазић, др Марија Мојсин


Оптимизирање (индивидуализација) лечења карцинома ректума коришћењем предиктивних молекуларно-генских биомаркера

Српска академија наука и уметности, Ф-20, 2013-
Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Драгица Радојковић, др Александра Николић


Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа и комплекса метала

Стратешки пројекат Српске академије наука и уметности, Ф-65, 2019-2022
Руководилац: Проф. др Богдан Шолаја, Хемијски факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Јасмина Никодиновић-Рунић, др Сандра Војновић, др Александар Павић


Молекуларна основа одговора на хемиорадиотерапију у карциному ректума

Стратешки пројекат Српске академије наука и уметности, Ф-69, 2019-2022
Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет, Универзитет у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Александра Николић, др Александра Дивац Ранков, др Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић, Милена Стевановић, др Исидора Петровић, др Марија Швиртлих


Ковалентна модификација угљеничних материјала помоћу ензима

Програм "Покрени се за науку" компаније Филип Морис, 2019-2020
Руководилац: Др Александра Митровић, Хемијски факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Миловановић


SENSOGENE - Cancer biosensors based on gene regulatory elements

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), Фонд за науку Републике Србије, 6052315, 2020-2022
Руководилац: Др Александра Николић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић


LEAPSyn-SCI— Late Embryogenesis Abundant Proteins: Structural Characterisation and Interaction with α-Synuclein

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), Фонд за науку Републике Србије, 6039663, 2020-2022
Руководилац: Др Марија Видовић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Страхиња Стевановић


LABLUNG - Mechanistic insight into the anti-inflammatory and antioxidative effects of lactic acid bacteria in in vitro models of chronic lung diseases

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), Фонд за науку Републике Србије, 6066974, 2020-2022
Руководилац: Др Марија Станковић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Катарина Вељовић, др Никола Поповић, Софија Дуњић, др Наташа Голић


Синергетски учинак и терапијски потенцијал малих молекула код болесника са рекурентном плућном инфекцијом

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5269, 2020-2021
Руководилац: Др Марина Анђелковић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ:  Др Соња Павловић, др Анита Скакић, др Весна Спасовски, др Кристел Клаассен


Побољшање активности ензима против бактеријских биофимова имобилизацијом на наноцелулозу

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5124, 2020-2021
Руководилац: Др Лидија Ђокић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Лидија Шенеровић, др Сања Јеремић


Развој процеса бојења текстила помоћу бактерија

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5114, 2020-2021
Руководилац: Др Татјана Илић-Томић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Јасмина Никодиновић-Рунић


Нови есеј за детекцију коренових нематода

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5116, 2020-2021
Руководилац: Др Јелена Кушић-Тишма, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Јелена Самарџић, Драгана Боснић


Примена флуоресцентног супстрата за брзу и специфичну детекцију Staphylococcus aureus у млеку

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5449, 2020-2021
Руководилац: др Маја Гвозденов, ИМГГ
Учесници из ИМГГИ: Др Валентина Ђорђевић, др Милан Којић


Нови приступ у тестирању тромбофилије

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5853, 2020-2021
Руководилац: Др Валентина Ђорђевић
Учесници из ИМГГИ: Др Маја Гвозденов, Марија Цумбо, Софија Дуњић


Нови биолошки агенси за превенцију и третман америчке куге пчелињег легла

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5783, 2020-2021
Руководилац: Др Немања Станисављевић
Учесници из ИМГГИ: Др Милан Којић, др Ивана Страхинић


Ублажавање плућне инфламације пробиотицима

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5709, 2020-2021
Руководилац: Др Катарина Вељовић
Учесници из ИМГГИ:  Др Марија Станковић, др Светлана Соковић Бајић, др Наташа Голић


Клонска селекција аутохтоних и регионалних сорти винове лозе

Национални пројекат Управе за аграрна плаћања Министартсва пољопривреде, шумарства и водопривреде, 320-45-02033/3/2019-02, 2019-2020
Руководилац пројекта: Дарко Јакшић, Центар за виноградарство и винарство, Ниш
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена М. Алексић

ПРОЈЕКТИ ПРОМОЦИЈЕ НАУКЕ
Science in Motion for Friday Night Commotion 2020 (SCIMFONICOM 2020)

Европска комисија, H2020-955327, 2020
Руководилац пројекта: Др Биљана Шљукић Паунковић, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Милена Угрин, др Александра Николић, др Сања Јеремић, др Бојана Бановић Ђери, др Александра Дивац Ранков, др Лидија Ђокић, Сандра Драгичевић, Тамара Бабић


Научни календар

Центар за промоцију науке, 2020-2021
Руководилац пројекта: Др Сандра Драгичевић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Александра Николић, др Милена Угрин, др Сања Јеремић, др Бојана Бановић Ђери


Мала школа ДНКлогије

Центар за промоцију науке, 2020-2021
Руководилац: Др Бранка Зукић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Соња Павловић, др Милена Угрин, др Весна Спасовски, др Биљана Станковић, др Никола Котур, др Кристел Клаассен Љубичић, др Марина Анђелковић, др Анита Скакић, др Владимир Гашић, Јована Комазец, Бојан Ристивојевић

УЧЕШЋЕ У COST АКЦИЈАМА
Gene regulation ensemble effort for the knowledge commons

CA15205, 2016-2020
Учесник из ИМГГИ: Др Валентина Ђорђевић


European Epitranscriptomics Network (EPITRAN)

CA16120, 2017-2021
Учесници из ИМГГИ: Др Бојана Бановић Ђери, др Гордана Тимотијевић


Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer (TRANSCOLONCAN)

CA17118, 2018-2022
Учесници из ИМГГИ: Др Александра Николић, др Александра Дивац Ранков, Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић


LEukaemia GENe Discovery by data sharing, mining and collaboration (LEGEND)

CA16223, 2017-2021
Учесници из ИМГГИ: Др Наташа Тошић, др Соња Павловић


Maximising Impact of research in NeuroDevelopmental DisorderS

COST akcija CA16210, 2017-2021
Учесници из ИМГГИ: Др Данијела Дракулић, др Милена Стевановић


European Network for Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias (EuNet-INNOCHRON)

COST akcija CA18233, 2019-2023
Учесници из ИМГГИ: Др Соња Павловић, др Анита Скакић, др Кристел Клаассен, др Владимир Гашић, др Марина Анђелковић


ADHEsion GPCR Network: Research and Implementation Set the path for future Exploration (Adher'n Rise)

COST akcija CA18240, 2019-2023
Учесници из ИМГГИ: Др Соња Павловић, др Анита Скакић, др Кристел Клаассен, др Владимир Гашић, др Марина Анђелковић

Please publish modules in offcanvas position.