Текући пројекти

Програм рада ИМГГИ за 2021. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 451-03-9/2021-14/200042
Руководилац: Др Јелена Беговић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: сви запослени истраживачи


МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
Евалуација експресије AKR1B1 у строми колоректалних тумора

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научне и технолошке сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске, 2021-2024
Руководилац: Др Александра Николић
Учесници из ИМГГИ: Др Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић


Био Иновација за циркуларну економију пластике (БиоИЦЕП)

Европска комисија, H2020-870292, 2020-2023
Руководилац: Dr Margaret Fournet, Athlone Institute of Technology, Ireland
Координатор за ИМГГИ: Др Јасмина Никодиновић-Рунић


Оптимизација структуре секундарних метаболита ради побољшања њихове антифунгалне активности

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, 2020-2021
Руководилац: Др Сандра Војновић, ИМГГИ


CEEPUS мрежа “Managing forests for climate change”

Европска Унија, CIII-BA-0000-00-1920, 2019-
Руководилац: Проф. Др. Милан Матаруга, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Алексић


Биоинформатичка мрежа за здравље биљака

Руководилац: Dr Annelies Haegeman, Фландријски истраживачки институт за пољопривреду, рибарство и храну, Белгија
EUPHRESCO, 2019-2022
Учесници из ИМГГИ: Др Бојана Бановић Ђери, др Јелена Самарџић


Функционализација биополимера

Bioplastech Ltd., Dublin, Ireland, BP2013, 2013-
Руководилац: Др Јасмина Никодиновић-Рунић, ИМГГИ


Успостављање компатибилних институционалних регистара и мреже саветовалишта за хередитарне гастроинтестиналне туморе

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, 337-00-205/2019-09/34, 2019-2021
Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Александра Николић


Зебрица као модел систем за истраживање астме - улога Wnt сигналног пута у одговору на пушење

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, 2019-2021
Руководилац: Др Александра Дивац Ранков, ИМГГИ


Употреба бактериофага и фагних ензима у борби против ћелија Acinetobacter baumannii у биофилму

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Италије и Републике Србије, 2019-2022
Руководилац: Др Горан Вукотић, Биолошки факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић


Примена силицијума paди ублажавања оксидативног стреса и побољшања отпорности јечма изложеног ултаљубичастом зрачењу и суши

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, 2020-2022
Руководилац пројекта: Др Марија Видовић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Драгана Боснић


SCREEN - Searching for molecular signatures of Mulvihill-Smith syndrome

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6436164, 2020-2021
Руководилац: Др Наташа Ковачевић Грујичић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Данијела Дракулић


NEURAD - Testing neurogenic potential of induced pluripotent stem cells derived from alzheimer’s disease patients

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6436225, 2020-2021
Руководилац: Др Марија Швиртлих, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Исидора Петровић


Pro-Belgrade - Could Prothrombin Belgrade mutation affect blood vessels? A new insight into thrombosis mechanism

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6476784, 2020-2021
Руководилац: Др Валентина Ђорђевић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Софија Дуњић


ProORC - Profiling ORC genetics and regulation in cancer

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6504965, 2020-2021
Руководилац: Др Јелена Кушић Тишма, ИМГГИ


PLASH - Probiotic lactobacilli as therapeutics for wound healing

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6426409, 2020-2021
Руководилац: Др Ивана Страхинић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Мирослав Динић


OxInDisPro - Overexpression of intrinsically disordered protein ATDSS1 in different plant systems – an analysis of its role in response to the oxidative stress

Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, 6473515, 2020-2021
Руководилац: Др Гордана Тимотијевић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Ивана Николић


De-novo секвенцирање 82 одабрана бактеријска соја са потенцијалом у биоремедијацији и разградњи биомасе

JGI Community Science Program, US DOE, FP00010829, 2020-2023
Руководилац: Др Милица Ћирић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Лидија Ђокић


Очување јединствене биолошке разноликости у сливу Дрине: Студија процене за Србију - Молекуларно-генетичка студија Панчићеве оморике на територији националног парка Тара

Прекогранични програм Србија - Босна и Херцеговина у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА2) Европске комисије, 48-00-00046/2016-28-6-T2
Руководилац пројекта: Маријана Јосиповић, Национални Парк Тара
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Алексић


Комбиновање фенотипизације са транскриптомиком у циљу идентификације самооплодних линија кукурза толерантних на сушу у вегетативној фази (“POINTeD Maize”)

Европска мрежа за фенотипизацију биљака 2020 (ЕППН2020), ИД 422, 2020-2021
Руководилац: Др Дејан Додиг, Институт за кукуруз “Земун Поље”
Учесник из ИМГГИ: Др Бојана Бановић Ђери


Синтеза хибридних наноматеријала оксида метала и деривата 4-аминохинолина као инхибитора међубактеријске комуникације код Pseudomonas aeruginosa

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске, програм “Павле Савић”, 2020-2021
Руководилац: Др Дејан Опсеница, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
Учесник из ИМГГЕ: Др Лидија Шенеровић


Утицај miR-219 и miR-221 на радиосензитивност глиобластома ћелија

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, 2021-2022
Руководилац: Др Данијела Станисављевић Нинковић
Учесници из ИМГГИ: Академик Милена Стевановић, др Данијела Дракулић, Ванда Балинт, Јелена Пејић

НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Проучавање ефекта микроделеције хромозома 22 (22q11) на појаву неуроразвојних поремећаја и неуродегенеративних болести (МИКРОНЕУРО)

Стратешки пројекат Српске академије наука и уметности, 2021-2023
Руководилац: Академик Милена Стевановић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Данијела Дракулић, др Наташа Ковачевић-Грујичић, др Марија Швиртлих, др Марија Мојсин, др Андријана Лазић


Испитивање улоге SOX протеина у промовисању малигног фенотипа ћелија (СОПРОМАЛ)

Српска академија наука и уметности, Ф24, 2020-2022
Руководилац: Академик Милена Стевановић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Данијела Дракулић, др Исидора Петровић, др Марија Швиртлих, др Марија Мојсин, др Наташа Ковачевић-Грујичић, др Андријана Лазић, др Милена Миливојевић


Нови природни производи за ефикасан третман оралне кандидијазе

Програм суфинансирања иновација (МATCHING GRANTS програм), Фонд за иновациону делатност, 2019-2021
Руководилац: Катарина Јончић-Савић, Phytonet доо
Учесници из ИМГГИ: Др Александар Павић, др Лидија Шенеровић, др Ивана Морић, др Нада Станковић, др Лидија Ђокић


Оптимизирање (индивидуализација) лечења карцинома ректума коришћењем предиктивних молекуларно-генских биомаркера

Српска академија наука и уметности, Ф-20, 2013-
Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Драгица Радојковић, др Александра Николић


Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа и комплекса метала

Стратешки пројекат Српске академије наука и уметности, Ф-65, 2019-2022
Руководилац: Проф. др Богдан Шолаја, Хемијски факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Јасмина Никодиновић-Рунић, др Сандра Војновић, др Александар Павић


Молекуларна основа одговора на хемиорадиотерапију у карциному ректума

Стратешки пројекат Српске академије наука и уметности, Ф-69, 2019-2022
Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет, Универзитет у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Александра Николић, др Александра Дивац Ранков, др Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић, Милена Стевановић, др Исидора Петровић, др Марија Швиртлих


SENSOGENE - Cancer biosensors based on gene regulatory elements

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), Фонд за науку Републике Србије, 6052315, 2020-2022
Руководилац: Др Александра Николић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић


LEAPSyn-SCI— Late Embryogenesis Abundant Proteins: Structural Characterisation and Interaction with α-Synuclein

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), Фонд за науку Републике Србије, 6039663, 2020-2022
Руководилац: Др Марија Видовић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Страхиња Стевановић


LABLUNG - Mechanistic insight into the anti-inflammatory and antioxidative effects of lactic acid bacteria in in vitro models of chronic lung diseases

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), Фонд за науку Републике Србије, 6066974, 2020-2022
Руководилац: Др Марија Станковић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Катарина Вељовић, др Никола Поповић, Софија Дуњић, др Наташа Голић


Nano-MDSC-Thera - Novel Immunotherapeutic Approaches for Autoimmune Diseases based on Myeloid Derived Suppressor Cells induced by Nanomaterials

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), Фонд за науку Републике Србије, 6062673, 2020-2022
Руководилац: Др Сергеј Томић, научни сарадник, Институт за примену нуклеарне енегрије, Универзитет у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Јелена Ђокић, Душан Радојевић


ReTRA - Revitalization of traditional bread production procedures through innovative approaches

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), Фонд за науку Републике Србије, 6062634, 2020-2022
Руководилац: Др Мирослав Хаднађев, виши наични сарадник, Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду
Учесник из ИМГГИ: Др Никола Поповић


Синергетски учинак и терапијски потенцијал малих молекула код болесника са рекурентном плућном инфекцијом

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5269, 2020-2021
Руководилац: Др Марина Анђелковић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ:  Др Соња Павловић, др Анита Скакић, др Весна Спасовски, др Кристел Клаассен


Побољшање активности ензима против бактеријских биофимова имобилизацијом на наноцелулозу

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5124, 2020-2021
Руководилац: Др Лидија Ђокић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Лидија Шенеровић, др Сања Јеремић


Развој процеса бојења текстила помоћу бактерија

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5114, 2020-2021
Руководилац: Др Татјана Илић-Томић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Јасмина Никодиновић-Рунић


Нови есеј за детекцију коренових нематода

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5116, 2020-2021
Руководилац: Др Јелена Кушић-Тишма, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Јелена Самарџић, Драгана Боснић


Примена флуоресцентног супстрата за брзу и специфичну детекцију Staphylococcus aureus у млеку

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5449, 2020-2021
Руководилац: др Маја Гвозденов, ИМГГ
Учесници из ИМГГИ: Др Валентина Ђорђевић, др Милан Којић


Нови приступ у тестирању тромбофилије

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5853, 2020-2021
Руководилац: Др Валентина Ђорђевић
Учесници из ИМГГИ: Др Маја Гвозденов, Марија Цумбо, Софија Дуњић


Нови биолошки агенси за превенцију и третман америчке куге пчелињег легла

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5783, 2020-2021
Руководилац: Др Немања Станисављевић
Учесници из ИМГГИ: Др Милан Којић, др Ивана Страхинић


Ублажавање плућне инфламације пробиотицима

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5709, 2020-2021
Руководилац: Др Катарина Вељовић
Учесници из ИМГГИ:  Др Марија Станковић, др Светлана Соковић Бајић, др Наташа Голић


Успостављање теста за молекуларну детекцију и патотипизацију вируса благог шаренила паприке (Pepper Mild Mottle virus)

Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 5557, 2020-2021
Руководилац: Др Бојана Бановић Ђери
Учесници из ИМГГИ: Др Милена Угрин, Софија Нешић


Нутригенетика и статус витамина Д, цинка и селена у српској популацији: да ли смо спремни за COVID-19? - NutriCoV

Програм "Покрени се за науку" компаније Филип Морис, 2020-2021
Руководилац: Др Никола Котур, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Биљана Станковић, др Кристел Клаассен Љубичић, др Анита Скакић, др Владимир Гашић


Fish For Therapeutics - универзална in vivo платформа за биомедицинска истраживања и откривање нових терапеутика

Програм „Покрени се за науку“ компаније Филип Морис, 2020-2021
Руководилац: др Александар Павић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Сања Јеремић, Наташа Радаковић


Молекуларни механизми деловања егзополисахарид-продукујућих лактобацила на успоравање старења на моделу Caenorhabditis elegans

Програм "Покрени се за науку" компаније Филип Морис, 2020-2021
Руководилац: Др Мирослав Динић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Јелена Ђокић, др Светлана Соковић Бајић, Душан Радојевић, Емилија Брдарић


Испитивање могуће примене директних инхибитора тромбина у терапији малигног тумора дебелог црева човека

Програм "Покрени се за науку" компаније Филип Морис, 2020-2021
Руководилац: Др Бранко Томић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Маја Гвозденов, Марија Цумбо, Срђан Бошковић

ПРОЈЕКТИ ПРОМОЦИЈЕ НАУКЕ
Научни календар

Центар за промоцију науке, 2020-2021
Руководилац пројекта: Др Сандра Драгичевић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Александра Николић, др Милена Угрин, др Сања Јеремић, др Бојана Бановић Ђери


Мала школа ДНКлогије

Центар за промоцију науке, 2020-2021
Руководилац: Др Бранка Зукић, ИМГГИ
Учесници из ИМГГИ: Др Соња Павловић, др Милена Угрин, др Весна Спасовски, др Биљана Станковић, др Никола Котур, др Кристел Клаассен Љубичић, др Марина Анђелковић, др Анита Скакић, др Владимир Гашић, Јована Комазец, Бојан Ристивојевић

УЧЕШЋЕ У COST АКЦИЈАМА
Gene regulation ensemble effort for the knowledge commons

CA15205, 2016-2020
Учесник из ИМГГИ: Др Валентина Ђорђевић


European Epitranscriptomics Network (EPITRAN)

CA16120, 2017-2021
Учесници из ИМГГИ: Др Бојана Бановић Ђери, др Гордана Тимотијевић


Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer (TRANSCOLONCAN)

CA17118, 2018-2022
Учесници из ИМГГИ: Др Александра Николић, др Александра Дивац Ранков, Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић


LEukaemia GENe Discovery by data sharing, mining and collaboration (LEGEND)

CA16223, 2017-2021
Учесници из ИМГГИ: Др Наташа Тошић, др Соња Павловић


Maximising Impact of research in NeuroDevelopmental DisorderS

COST akcija CA16210, 2017-2021
Учесници из ИМГГИ: Др Данијела Дракулић, др Милена Стевановић


European Network for Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias (EuNet-INNOCHRON)

COST akcija CA18233, 2019-2023
Учесници из ИМГГИ: Др Соња Павловић, др Анита Скакић, др Кристел Клаассен, др Владимир Гашић, др Марина Анђелковић


ADHEsion GPCR Network: Research and Implementation Set the path for future Exploration (Adher'n Rise)

COST akcija CA18240, 2019-2023
Учесници из ИМГГИ: Др Соња Павловић, др Анита Скакић, др Кристел Клаассен, др Владимир Гашић, др Марина Анђелковић

Please publish modules in offcanvas position.