Текући пројекти

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
Био Иновација за циркуларну економију пластике (БиоИЦЕП)

Међународни пројекат бр. H2020-870292, Европска комисија, 2020-2023
Руководилац: Dr Margaret Fournet, Athlone Institute of Technology, Ireland
Координатор за ИМГГИ: Др Јасмина Никодиновић-Рунић


Оптимизација структуре секундарних метаболита ради побољшања њихове антифунгалне активности

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, 2020-2021
Руководилац: Др Сандра Војновић, ИМГГИ


CEEPUS мрежа “Managing forests for climate change”

Европска Унија, CIII-BA-0000-00-1920, 2019-
Руководилац: Проф. Др. Милан Матаруга, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Алексић


Биоинформатичка мрежа за здравље биљака

Руководилац: Dr Annelies Haegeman, Фландријски истраживачки институт за пољопривреду, рибарство и храну, Белгија
EUPHRESCO, 2019-2022
Учесници из ИМГГИ: Др Бојана Бановић Ђери, др Јелена Самарџић


Дефинисање стратегија за in situ и ex situ очување Панчићеве оморике у условима климатских промјена (SInExPAN)

Министарство науке и технологије, Влада Републике Српске 19/6-020/961-42/18, 2019-2020
Руководилац: Проф. др. Милан Матаруга, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Алексић


Функционализација биополимера

Bioplastech Ltd., Dublin, Ireland, 2013-
Руководилац: Др Јасмина Никодиновић-Рунић, ИМГГИ


Успостављање компатибилних институционалних регистара и мреже саветовалишта за хередитарне гастроинтестиналне туморе

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, 337-00-205/2019-09/34, 2019-2020
Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Александра Николић


Зебрица као модел систем за истраживање астме - улога Њнт сигналног пута у одговору на пушење

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, 2019-2020
Руководилац: Др Александра Дивац Ранков, ИМГГИ


Употреба бактериофага и фагних ензима у борби против ћелија Acinetobacter baumannii у биофилму

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Италије и Републике Србије, 2019-2021
Руководилац: Др Горан Вукотић, Биолошки факултет Универзитета у Београду

НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Нови природни производи за ефикасан третман оралне кандидијазе

Програм суфинансирања иновација (МATCHING GRANTS програм), Фонд за иновациону делатност, 2019-2021
Руководилац: Катарина Јончић-Савић, Phytonet доо
Учесници из ИМГГИ: Др Александар Павић, др Лидија Шенеровић, др Ивана Морић, др Нада Станковић, др Лидија Ђокић


Успостављање модела мешовите инфекције хуманим опортунистичким патогенима Staphylococcus aureus MRSA43300 и Candida albicans SC5314 у зебрици као животињском моделу цистичне фоброзе

Програм "Покрени се за науку" компаније Филип Морис, 2019-2020
Руководилац: Др Александар Павић, ИМГГИ


Проучавање молекуларних механизама укључених у одржавање плурипотентности и диференцијацију матичних ћелија

Ф-23, Српска академија наука  уметности
Руководилац: др Милена Стевановић


Оптимизирање (индивидуализација) лечења карцинома ректума коришћењем предиктивних молекуларно-генских биомаркера

Ф-20, Српска академија наука и уметности, 2013-
Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Драгица Радојковић и др Александра Николић


Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа и комплекса метала

Стратешки пројекат САНУ, 01-2019, 2019-2022
Руководилац: Проф. др Богдан Шолаја, Хемијски факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Јасмина Никодиновић-Рунић, др Сандра Војновић и др Александар Павић


Молекуларна основа одговора на хемиорадиотерапију у карциному ректума

Стратешки пројекат САНУ, 02-2019, 2019-2022
Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет, Универзитет у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Александра Николић, др Александра Дивац Ранков, др Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић, Милена Стевановић, др Исидора Петровић и др Марија Швиртлих


Ковалентна модификација угљеничних материјала помоћу ензима

Програм "Покрени се за науку" компаније Филип Морис, 2019-2020
Руководилац: Др Александра Митровић, Хемијски факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Миловановић

УЧЕШЋЕ У COST АКЦИЈАМА
Gene regulation ensemble effort for the knowledge commons

CA15205, 2016-2020


Diagnosis, monitoring and prevention of exposure-related noncommunicable diseases (DiMoPEx)

CA15129, 2016-2020


Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed)

CA15120, 2016-2020


European Epitranscriptomics Network

CA16120, 2017-2021


Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer (TRANSCOLONCAN)

CA17118, 2018-2022


LEukaemia GENe Discovery by data sharing, mining and collaboration (LEGEND)

CA16223, 2017-2021


Maximising Impact of research in NeuroDevelopmental DisorderS

COST akcija CA16210, 2017-2021


European Network for Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias

COST akcija CA18233, 2019-2023


 

ADHEsion GPCR Network: Research and Implementation Set the path for future Exploration

COST akcija CA18240, 2019-2023

Please publish modules in offcanvas position.