Лабораторија за молекуларну биологију

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање

У Лабораторији за молекуларну биологију се изучавају молекуларни механизми који леже у основи кардоваскуларних, малигних, плућних и неуромишићних болести. Наши истраживачки циљеви обухватају расветљавање фундаменталних физилошких процеса и етиопатолошких механизама у овим болестима, као и примену добијених резултата у дијагностици и терапији. Области истраживања лабораторије су:

 • Испитивање молекуларних механизама хемостазе, инфламације, ремоделовања ткива и одговора на механички и оксидативни стрес.
 • Изучавање биолошке функције одабраних молекула и њихове улоге у обољењима од интереса: MARP протеини, протромбин, алфа 1-антитрипсин, TGFB1, SMAD4, CYP2C19 и VKORC1.
 • Анализа утицаја генских варијанти и срединских фактора на фенотип.
 • Идентификација и функционална карактеризација молекуларних маркера.
 • Фармакогенетика.
 • Проучавање молекуларних механизама физиолошких и патолошких процеса од интереса in vitro (примарне и континуиране ћелијске линије) и in vivo (зебрице).
 • Развој метода за неинвазивну молекуларну дијагностику.

Лабораторија за молекуларну биологију успешно сарађује са бројним научно-истраживачким и здравственим установама у Србији, као и еминентним институтима из иностранства и отворена је за све видове сарадње.

Текући пројекти
Одабране публикације
Контакт

Адреса седишта / Поштанска адреса:
Војводе Степе 444а,
11042 Београд 152, Србија

Tел: +381 11 3976658
Факс: +381 11 3975808

labmolbio@imgge.bg.ac.rs 

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.