De-novo секвенцирање 82 одабрана бактеријска соја са потенцијалом у биоремедијацији и разградњи биомасе

JGI Community Science Program, US DOE, FP00010829, 2020-2023
Руководилац: Др Милица Ћирић, ИМГГИ
Учесник из ИМГГИ: Др Лидија Ђокић

Геноми 82 бактеријска соја одабрана по способности за разградњу лигноцелулозне биомасе и потенцијала за биоремедијацију биће секвецнирана. Добијене секвенце биће анализиране како би се пронашли гени који кодирају лаказе, лигнин пероксидазе, ксиланазе, целулазе и гене који обезбеђују толеранцију на тешке метале. Нове активности од интереса биће тестиране у ензиматским тестовима.

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.