Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање

БИОАКТИВНИ МОЛЕКУЛИ, БИОКАТАЛИЗАТОРИ И БИОМАТЕРИЈАЛИ ИЗ БАКТЕРИЈА

Научноистраживачки интереси Лабраторије за молекуларну генетику и екологију микроорганизама (ЛМГЕМ) обухватају биотехнологију, молекуларну генетику, биохемију и екологију микроорганизама и њихових заједница. Наша лабораторија поседује јединствену колекцију стрептомицета и других бактеријских врста које нам служе као извор нових биоактивних једињења и ензима од значаја за биотехнологију.

Стручност чланова лабораторије у областима микробиологије, молекуларне генетике, синтетичке хемије, ветеринарске медицине, ферментационе технологије и биокатализе, у спрези са дугогодишњим сарадњама пре свега са индустријским микробиолозима, биохемијским инжењерима, медицинским миколозима и хемичарима омогућава нам да се бавимо интересантним областима као што су:

 • Биотехнологија (одржива и еколошка решења за продукцију вредних молекула и биоматеријала као и за конверзију отпадног материјала у материјале са већом вредношћу)
 • Производња и карактеризација биоактивних једињења (колекција Streptomyces и других земљишних изолата)
 • Нови приступи у антимикробиолошким третманима (молекули који модулишу микробиолошку комуникацију; агенси који модулишу вируленцију; домаћин-патоген интеракције; спречавање формирање биофилмова; антифунгална терапија)
 • Биокатализа (откривање и конструисање нових биокатализатора за производњу хиралних молекула и побољшање биокаталитичких процеса)
 • Биоремедијација (ароматични угљоводоници, тешки метали) и биодетериорација (културна добра – слике, књиге, споменици)

ЛМГЕМ је организована у две истраживачке групе:

Група за Еко-Биотехнологију и развој лекова, под руководством др Јасмине Никодиновић-Рунић, се бави еко-одрживим процесима на бази микроорганизама и њихових ензима, и користи биоактивне метаболите из бактерија као основу за даље структурне оптимизације које су усмерене ка побољшању активности.

Група за примењену микробиологију, којом руководи др Лидија Шенеровић, бави се изучавањем микробиолошких заједница и њихових интеракција са домаћином, односно са различитим стаништима. Полазећи од сигналних молекула, секундарних метаболита и ензима пореклом из микроорганизама развијамо терапеутике и нове приступе за третмане инфекција. Такође, применом микроорганизма, њихових ензима и продуката дизајнирамо нове методе и процесе за биоремедијацију.

ЛМГЕМ непрекидно тражи партнере за сарадњу али истовремено и нуди услуге које укључују, микробиолошку анализу узорака, анализу и карактериацију биоактивних молекула у различитим модел системима који укључују C. elegans и D. renio, као и дириговану еволуцију ензима.

Текући пројекти
Одабране публикације
Контакт

Адреса седишта / Поштанска адреса:
Војводе Степе 444а,
11042 Београд 152, Србија

Teл: +381 11 3976034
Факс: +381 11 3975808

lab05@imgge.bg.ac.rs 

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.