Дефинисање стратегија за in situ и ex situ очување Панчићеве оморике у условима климатских промјена (SInExPAN)

Руководилац: Проф. др. Милан Матаруга, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина

Измијењени еколошки и климатски услови не погодују ријетким врстама попут терцијарног реликта и ендемске врсте као што је Панчићева оморика (Picea omorika Panč./Purk.). Њене ријетке природне популације представљају генетичке спецификуме у нестајању. Због тога било каква мјера на њеној конзервацији (било на мјесту природног јављања - in situ или на другим локацијама - ex situ) зависи од:

  1. Идентификације популација и инвентаризације шумских површина оморике уз употребу савремених система даљинске детекције;
  2. Описа тренутних станишних услова у свим популацијама и обилазак терена по резултатима даљинске и картографске детекције;
  3. Генетичке структуре популација оморике (унутар и међу генерацијама) као показатеља флуктације гена;
  4. Реакције оморике на досадашње климатске промјене дендрохронолошком анализом;
  5. Могућности вегетативног размножавања оморике у циљу њене ex situ конзервације.

Сагледавањем ових својстава добијамо јасне смјернице шта треба радити у будућности: приоритет дати in situ или ex situ конзервацији, колико и која стабла унутар популација чувати и репродуковати и на који начин (генеративно или вегетативно), која станишта одговарају за оснивање сјеменских плантажа оморике и сл.

Сви добијени резултати ће бити публиковани у међународно референтним часописима, док би се прикупљањем до сада објављених свих резултата, као и резултата из овог пројекта, створили услови да се штампа монографија о овој вриједној и заштићеној дрвенастој врсти.

 

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.