Лабораторија за молекуларну биологију биљака

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање

Лабораторија за молекуларну биологију биљака (ЛМББ) је основана 2002. године од стране др Весне Максимовић. ЛМББ се користећи различите методолошке приступе на различитим модел организмима бави истраживањем:

 • ћелијских процеса укључених у одговор биљака на различите типове стреса на моделу Arabidopsis thaliana преко генерисања knockout и/или knockdown мутаната за биљне гене од интереса применом CRISPR-Cas технологије, као и линија у којим су ови гени оверекспримирани
 • молекуларних основа толеранције кукуруза на ниске температуре и водни дефицит анализом транскриптома и метаболома листа.  Циљ истраживања је проналажење нових молекуларних маркера који би олакшали селекцију хибрида са стабилним приносом у променљивим срединским условима.
 • интеракција између биљака и корисних бактерија- „growth promoting bacteria“, које имају велики потенцијал за примену у пољопривреди
 • популационо-генетичких и филогеографских аспеката као и еволутивних односа биљних врста у циљу унапређивања гајених и заштите угрожених, ендемичних биљних врста, и унапређења животне средине
 • молекуларних механизама који леже у основи важних ћелијских процеса: заштите интегритета ДНК, резистенције на десикацију и рециклирања оксидативно оштећених биомолекула,  на моделу Ustilago maydis – патогене гљиве кукуруза
Tекући пројекти
Oдабране публикације
Kонтакти

Адреса седишта / Поштанска адреса:
Војводе Степе 444а,
11042 Београд 152, Србија

Teл: +381 11 3976414
Факс: +381 11 3975808

lab08@imgge.bg.ac.rs 

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.