Јелена М. Алексић

Виши научни сарадник
Лабораторија за молекуларну генетику биљка

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ)
Универзитет у Београду (УБ)

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:  +381 65 3976414
Teл:   +381 11 3976414
Факс:  +381 11 3976414
E-mail: jelena.aleksic@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2011 - 2012 - после-докторске студије, Лудwиг-Маxимилианс Универзитет (ЛМУ), Минхен, Немачка
2008 - доктор биолошких наука, Универзитет за природне ресурсе и примењене биолошке науке (Universität für Bodenkultur – BOKU), Беч, Аустрија
1999 - дипломирани биолог, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ), Србија

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2015 - виши научни сарадник, ИМГГИ, УБ, Београд, Србија
2009
- научни сарадник, ИМГГИ, УБ, Србија
2004 - 2005 - научни сарадник, Институт за низијско шумартсво и животну средину, Универзитет у Новом Саду, Србија
2002 - 2005 - асистент, Катедра за хортикултуру, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом саду, Србија
2000 - волонтер, Катедра за физиологију биљака, БФ, УБ, Србија

РАДНО ИСКУСТВО

од 2019 - учесник CEEPUS мреже (централно европске мреже за размену универзитетских студија) под називом „Managing forests for climate change“, број мреже CIII-BA-0000-00-1920, у оквиру ЕРАСМУС+ пројекта
2019 - 2020 - експертско ангажовање на пројекту Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци, Република Српска, под називом „Дефинисање стратегија за in situ и ex situ очување Панчићеве оморике у условима климатских промјена (SInExPAN)“, број Уговора 19/6-020/961-42/18
2018 - 2019 - експертско ангажовање на ЕУ ИПА II Твининг пројекту Републике Србије и Рпублике Италије под називим „Јачање капацитета фитосанитарног сектора у области признавања биљних сорти укључујући и овлашћене организације“, број пројекта SR 14 IPA AG 01 16
2016 - 2018 - експертско ангажовање на два пројекта Управе за шуме, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије: Дефинисање таксономског статуса букве у Србији - фаза I (2016 - 2017, број Уговора 401-00-1846/2016-10) и фаза II (2017-2018, број Уговора 401-00-781/2017-10)
2012 - 2013 - руководилац међународног пројекта билатералне сарадње Републике Србије и Републике Француске финансираног од стране МПНТР: „Карактеризација генетичких ресурса боба (Vicia faba L.) у циљу повећања генетичке основе за оплемењивање ове ратарски значајне легуминозе (ФАБАГРАЛЕ)“, број пројекта 680-00-132/2012-09/15
од 2012 - ментор два докторанда (докторске дисертације одбрањене 2014. и 2019. године), члан комисије за израду и одбрану седам одбрањених докторских дисертација на факултетима Универзитета у Србији у областима популационе генетике, филогеографије и филогеније биљака, животиња и хумане популације
од 2011 - предавач на докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Биологија на Катедри за морфологију и систематику биљака Института за ботанику и Ботаничке баште "Јевремовац”
oд 2011 - руководилац националног под-пројекта 173030-5 финансираног од стране МПНТР, Катедра за екологију и географију биљака Института за ботанику и Ботаничке баште Јевремовац”, ФБ, УБ, Србија
од 2011 - учесник националног пројекта 173005 финансираног од стране МПНТР, Лабораторија за молекуларну генетику биљака, ИМГГИ, УБ, Србија
2010 - научник у посети на Лудwиг-Маxимилианс Универзитету (ЛМУ), Минхен, Немачка

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТ   

Мај 2019 - предавање по позиву Министарства пољопривреде, шумартсва и водопривреде Репубике Србије на 86. Међународном сајму пољопривреде, Нови Сад
Март 2019 - предавање по позиву Министарства пољопривреде, шумартсва и водопривреде Репубике Србије у Привредној комори Србије, Нови Сад
Јануар - фебруар 2018 - стипендија Националног истраживачког већа Италије (CNR Short-Term-Mobility-Program 2017) за истраживање на Институту за бионауке и биоресурсе (IBBR), Фиренца, Италија
Новембар 2017 - предавање по позиву Центра за промоцију науке у оквиру манифестације Интелигенција биљака, Београд
Август 2017 – стипендија Француске владе за истраживање на Институту за систематику, еволуцију и биодиверзитет Природњачког музеја у Паризу (MNHN), Француска
Јун 2016 - предавач на летњој школи у оквиру COST Акције FP1202, Нови Сад, Србија
Од 2016 - извршни уредник научног часописа Reforesta (http://journal.reforestationchallenges.org/index.php/REFOR/about)
Од 2015 - члан научних одбора више међународних скупова
Октобар 2015
 - Short-Term-Scientific-Mission (STSM) стипендија у оквиру COST Акције FP1202 за истраживање на Институту за бионауке и биоресурсе (IBBR), Фиренца, Италија
Октобар 2013 - Short-Term-Scientific-Mission (STSM) стипендија у оквиру COST Акције FP1202 за истраживање на Институту за бионауке и биоресурсе (IBBR), Фиренца, Италија
2012 - 2015 - Евалуатор ЕУ ФП7 пројеката Trees4Future
2009 - учешће на летњој школи Ecological Genomics, Бертиноро, Италија
Од 2009 - постер презентације, усмена и пленарна предавања на више од 40 међународних научних скупова
Од 2008 - рецензент за више домаћих и међународних научних часописа
2007
 - учешће на радионици Анализа молекуларне варијабилности, Загреб, Хрватска
2005 - 2007 - стипендија ОЕAD (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (http://www.oead.ac.at/_start/index_english.html) за докторске студије на BOKU, Беч, АУстрија
2005 - 2007 - стипендија Bioversity International (http://bioversityinternational.org/) за истраживања за израду докторске дисертације
2005 - učešće na IPGRI радионицi о шумском биодиверзитету, Пушкино, Русија
2000 - 2005 - стипендија Министарства за науку и животну средину Републике Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Популациона генетика
  • Филогеографија
  • Филогенија
  • Конзервациона биологија
  • Култура биљних ћелија, ткива и органа in vitro

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Chen J, Li L, Milesi P, Jansson G, Berlin M, Karlsson B, Aleksić MJ, Vendramin GG, Lascoux M (2019) Genomic data provides new insights on the demographic history and the extent of recent material transfers in Norway spruce. Evolutionary Applications, https://doi.org/10.1111/eva.12801

Ivetic V, Aleksic MJ (2019) Serbian spruce and climate change: Possible outcomes and conservation strategy. In: Šijačić-Nikolić M, Milovanović J, Nonic M (Eds.) Forests of southeast Europe under a changing climate - conservation of genetic resources. Springer Cham, pp.  353-371.

Aleksić MJ, Škondrić S, Lakušić D (2018) Comparative phylogeography of capitulate Campanula species from the Balkans, with description of a new species, C. daucoides. Plant Systematics and Evolution 304:549–575. https://doi.org/10.1007/s00606-018-1490-7

Ćirković D, Stevanović J, Glavinić U, Aleksić N, Djurić S, Aleksić MJ, Stanimirović Z (2018) Honey bee viruses in Serbian colonies of different strength. PeerJ 6:e5887. https://doi.org/10.7717/peerj.5887

Aleksić MJ, Ballian D, Isajev D, Mataruga M, Christian T, Gardner M (2017) Picea omorika, Serbian Spruce. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T30313A84039544, http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T30313A84039544.en

Aleksić JM, Piotti A, Geburek T, Vendramin GG (2017) Exploring and conserving a “microcosm”: Whole-population genetic characterisation within a refugial area of the endemic, relict conifer Picea omorika. Conservation Genetics 18 (4): 777-788. https://doi.org/10.1007/s10592-017-0926-x

Davidovic S, Malyarchuk B, Aleksic JM, Derenko M, Topalovic V, Litvinov A, Skonieczna K, Rogalla U, Grzybowski T, Stevanovic M, Kovacevic-Grujicic N (2017) Mitochondrial super-haplogroup U diversity in Serbians. Annals of Human Biology 44 (5): 408-418. https://doi.org/10.1080/03014460.2017.1287954

Stanisic Lj, Aleksic JM, Dimitrijevic V, Simeunovic P, Glavinic U, Stevanovic J, Stanimirovic Z (2017) New insights into the origin and the genetic status of the Balkan donkey from Serbia. Animal Genetics 48 (5): 580-590. https://doi.org/10.1111/age.12589

Ivetic V, Aleksic JM (2016) Response of rare and endangered species Picea omorika to climate change - the need for the speed. Reforesta 1 (2): 81-89. doi:10.21750/REFOR.2.09.24

Duc G, Aleksić JM, Marget P, Mikic A, Paull J, ReddenRJ, Sass O, Stoddard FL, Vandenberg A, Vishniakova M, Torres AM (2015) Faba bean. In: De Ron A.M. (ed.) Grain Legumes, Handbook of Plant Breeding Series. SpringerScience+Business Media, New York. pp. 141-178.

Bjedov I, Obratov-Petković D, Mišić D, Šiler B, Aleksić JM (2015) Genetic patterns in range-edge populations of Vaccinium species from the central Balkans: implications on conservation prospects and sustainable usage. Silva Fennica 49 (4): 1-23. https://doi.org/10.14214/sf.1283

Stojanović D, Aleksić MJ, Jančić I, Jančić R (2015) A Mediterranean herb in the continental Balkans: A plastid DNA-based phylogeographic survey of Salvia officinalis and its conservation implications. Willdenowia 45 (1): 103-118. https://www.jstor.org/stable/24753236

Davidović S, Malyarchuk B, Aleksić MJ, Derenko M, Topalović V, Litvinov A, Stevanović M, Kovačević-Grujičić N (2015) Mitochondrial DNA perspective of Serbian genetic diversity. American Journal of Physical Anthropology 156: 449-465. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25418795

Aleksić MJ, Banović B, Miljuš-Đukić J, Jovanović Ž, Mikić A, Ćupina B, Zlatković B, Anđelković S, Spanu I, Maksimović V (2015) A rapid and cost-effective procedure for delineation and utilization of genomic microsatellites for paralleled genotyping in Vicia faba. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 51 (1): 36–39. doi: 10.17221/153/2014-CJGPB

Aleksić MJ, Geburek T (2014) Quaternary population dynamics of an endemic conifer, Picea omorika, and their conservation implications. Conservation Genetics 15: 87-107. https://doi.org/10.1007/s10592-013-0523-6

Škondrić S, Aleksić MJ, Lakušić D (2014) Campanula cichoracea (Campanulaceae), a neglected species from the Balkan-Carpathian C. lingulata complex as inferred from molecular and morphological characters. Willdenowia 44: 77-96. https://www.jstor.org/stable/24750916

Lockwood JD, Aleksić MJ, Zou J, Wang J, Liu J, Renner SS (2013) A new phylogeny for the genus Picea from plastid, mitochondrial and nuclear sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 69: 717-727. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871916

Aleksić MJ, Geburek T (2010) Mitochondrial DNA reveals complex genetic structuring in a stenoendemic conifer Picea omorika [(Panč.) Purk.] caused by its long persistence within the refugial Balkan region. Plant Systematics and Evolution 285 (1-2): 1-11. https://doi.org/10.1007/s00606-009-0250-0

Please publish modules in offcanvas position.