Софија Нешић

Истраживач приправник
Лaбoрaтoриja зa мoлeкулaрну биoлoгиjу биљaкa

Институт зa мoлeкулaрну гeнeтику и гeнeтичкo инжeњeрствo (ИMГГИ)
Унивeрзитeт у Бeoгрaду

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб: +381 65 397 64 14
Teл: +381 11 397 64 14
Фax: +381 11 397 64 14
E-mail: sofija@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2018 - Студент докторских студија, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ)
2018 - Мастер биолог, БФ, УБ
2017 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2019 - Истраживач приправник, Лабораторија за молекуларну биологију биљака (ЛМББ), ИМГГИ, УБ
2018 - Докторанд, Лабораторија за молекуларну биологију биљака (ЛМББ), ИМГГИ, УБ
2017 - Мастер студент, ЛМББ, ИМГГИ, УБ
2015-2017 - Волонтер, ЛМББ, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2019 - Истраживач приправник, Лабораторија за молекуларну биологију биљака, ИМГГИ, УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2019 - Програм усавршавања „TRAIN” за развој академских вештина, Унивeрзитeт у Бeoгрaду у сарадњи са Фондацијом краља Бодуена
2019 – Учесник у радионици „Ensembl Browser, Variation and the 1000 Genomes Project Workshop”
2019 - Учесник у радионици „Galaxy RNA-seq data analysis workshop in Belgradе”
2018 - Учесник у организацији БелБи 2018 конференције
2017 - Учесник у организацији Дана фасцинације биљкама

Чланствa у Српском друштву за молекуларну биологију и Друштву за физиологију биљака Србије.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Механизми одговора биљака на абиотички стрес

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Nikolic DB, Nesic S, Bosnic D, Kostic L, Nikolic M, Samardzic JT. Silicon Alleviates Iron Deficiency in Barley by Enhancing Expression of Strategy II Genes and Metal Redistribution. Front Plant Sci. 2019;10:416. doi: 10.3389/fpls.2019.00416

Please publish modules in offcanvas position.