Курсеви

Институт организује обуке за заинтересоване појединце или мање групе у циљу стицања теоријских и практичних знања из области молекуларне генетике и генетичког инжењерства. Институт нуди неколико курсева дефинисаног обима и цене, а за заинтересоване појединце или установе могу се организовати и обуке чији се обим и цена одређују по договору. За све курсеве који се реализују у ИМГГИ полазници добијају потврду о похађању обуке.

Уплата се врши на рачун ИМГГИ најкасније 3 дана после завршетка курса.

Контакт:
др Александра Николић
+381 11 3976658
courses@imgge.bg.ac.rs

Кратки курсеви у ИМГГИ

Квантитативни („real-time“) - ПЦР

Обухвата теоријске основе методе, принципе TaqMan и SYBR Green хемије, примену методе у тестовима испитивања висине генске експресије и алелске дискриминације и обраду и тумачење резултата.

 • Трајање: 3-5 дана
 • Број полазника: 1-3
 • Цена: 48 000 динара

Изолација ДНК и ПЦР амплификација 1 (хумани материјал)

Обухвата изолацију ДНК из хуманог биолошког материјала (периферне крви и саливе), ПЦР амплификацију и анализу ДНК електрофорезом у агарозном гелу

 • Трајање: 2 или 3 дана
 • Бројполазника: 1
 • Цена: 15 000 динара

Изолација ДНК и ПЦР амплификација 2 (бактерије)

Обухвата изолацију ДНК из бактеријских ћелија из различитих узорака (ткива, фецеса, воде), ПЦР амплификацију и анализу ДНК електрофорезом у агарозном гелу

 • Трајање: 2 или 3 дана
 • Број полазника: 1-2
 • Цена: 15 000 динара

Припрема протеинских екстраката и анализа протеина методом "Western blot"

Обухвата припрему протеинских екстраката из узорака хуманих ћелија у култури и хуманог ткива и анализу протеина методом "Western blot"

 • Трајање: 3 дана
 • Број полазника: 1-2
 • Цена: 20 400 динара

Секвенцирање ДНК 1 (бактерије)

Обухвата теоријску (основе методе секвенцирања, основе биоинформатичке анализе) и практичну обуку (ПЦР, реакција секвенцирања, капиларна гел електрофореза / рад на секвенцеру, претраживање базе података - БЛАСТ и тумачење резултата претраживања)

 • Трајање: 2 дана
 • Број полазника: 1-3
 • Цена: 15 000 динара

Секвенцирање ДНК 2 (хумани материјал)

Обухвата изолацију ДНК из периферне крви, ПЦР амплификацију, анализу ДНК електрофорезом у агарозном гелу, пречишћавање ПЦР продуката и секвенцирање ДНК са анализом резултата

 • Трајање: 3 дана
 • Број полазника: 1-3
 • Цена: 50 400 динара

ПФГЕ генотипизација

Обухвата теоријске основе методе и практичну обуку за генотипизацију (анализу комплетног рестрикционог обрасца) Грам позитивних и Грам негативних бактерија

 • Трајање: 5 дана
 • Број полазника: 1-2
 • Цена: 60 000 динара

Основи рада са ембрионима зебрица (Danio rerio)

Курс обухвата кратак теоријски преглед о гајењу и развићу зебрица, као и о зебрицама као модел систему. Експериментални део курса подразумева основе препознавања различитих ступњева у развићу ембриона зебрице и основе манипулације ембрионима (скидање хориона, постављање третмана, микроскопирање), као и обуку за извођење теста акутне токсичности на ембрионима зебрица (у складу са смерницама OECD).

 • Трајање: 5 дана (понедељак-петак)
 • Број полазника: 1-2
 • Цена: 21 120 динара

Please publish modules in offcanvas position.